Формулатори

Формулатори

Формулаторите са потребители надолу по веригата, които произвеждат смеси и обикновено ги предлагат по-надолу по веригата на доставки или директно на потребителите. Те смесват вещества и/или смеси, като по време на процеса не произтича химична реакция. Такива смеси, например, са боите, лепилата, козметичните продукти, смазките, почистващите препарати и диагностичните комплекти.

Целта на тези страници е да предоставят необходимата полезна информация в помощ на формулаторите, за да могат те да изпълнят задълженията си съгласно REACH и CLP. Основните правни задължения на потребителите надолу по веригата са разяснени на страницата „Роли и задължения на потребителите надолу по веригата". Задълженията за предоставяне на информация относно химикалите са приложими и за дистрибуторите.

Формулатори

 

Формулаторът има важна роля да подобрява безопасната употреба на химикалите, като съобщава необходимата информация както на доставчиците, така и на потребителите.

Като предоставяте информация на доставчиците относно употребата на вашите смеси в практиката, вие помагате на регистрантите на вещества да посочат в своите оценки на безопасността на химикалите действителните условия на употреба. От своя страна, регистрантите могат да ви предоставят актуални и реалистични сценарии на експозиция.

Съвместно с организациите на заинтересованите страни, ние работим, за да подобрим и стандартизираме комуникацията по веригата за доставки в контекста на изпълнението на Пътната карта за докладите за безопасност на химичните вещества/сценариите на експозиция (ДБХВ/СЕ), вж. области на действие 2 и 4.