Предстоящи крайни срокове

Следните срокове са изброени, за да помогнат на дружествата да изпълнят задълженията си съгласно Регламента за биоцидите (РБП) и Регламента за програмата за преразглеждане (RPR).

  • AS = активно вещество
  • PT = продуктов тип
  • AS/PT = комбинация на активно вещество/продуктов тип

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)