Предстоящи крайни срокове

Следните срокове са изброени, за да помогнат на дружествата да изпълнят задълженията си съгласно Регламента за биоцидите (РБП) и Регламента за програмата за преразглеждане (RPR).

  • AS = активно вещество
  • PT = продуктов тип
  • AS/PT = комбинация на активно вещество/продуктов тип

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information
08/11/2020 Redefinition of AS Notify
  • Peroxyoctanoic acid, PT 2, 3, and 4
RPR Art 14(1)(b), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
14/01/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-oxides, PT 4
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
10/03/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA), PT 2 and 13
RPR Art 14(1)(a)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
17/08/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate, PT 6
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
18/08/2021 Redefinition of AS Notify
  • Reaction mass of titanium dioxide and silver chloride, PT 1, 2, 6, 7 and 9
RPR Art 14(1)(b)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
09/10/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • (benzyloxy)methanol, PT 13
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)