Предстоящи крайни срокове

Следните срокове са изброени, за да помогнат на дружествата да изпълнят задълженията си съгласно Регламента за биоцидите (РБП) и Регламента за програмата за преразглеждане (RPR).

  • AS = активно вещество
  • PT = продуктов тип
  • AS/PT = комбинация на активно вещество/продуктов тип

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information
01/10/2019 Withdrawal of all participants Notify
  • (ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)), PT 2
RPR Art 14(1)(a)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Metam-sodium, PT 9, 11
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Thiram, PT 9
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)