кандидатстване и процедура за оценка

Фирмите ще използват инструменти за електронно подаване, за да кандидатстват за техническа еквивалентност. Заявленията се подават чрез R4BP 3 на ECHA под формата на IUCLID файлове.

Графиката представя преглед на процедурата по кандидатстване за техническа еквивалентност. 

 

Стъпки

Процесът има няколко стъпки. Всяка стъпка трябва да бъде завършена, преди заявлението да премине към следващия етап. Важно е заявителят да се увери, че всички срокове са спазени, в противен случай заявлението ще бъде отхвърлено в хода на процедурата.

Изображение

ECHA проверява дали заявлението и данните са подадени в правилния формат и изпраща фактура за таксите чрез R4BP 3.

 
Изображение

Заявителят заплаща свързаните с това такси на ECHA в срок от 30 дни от датата на фактурата.

 
Изображение

ECHA приема заявлението и започва оценка на техническата еквивалентност.

 
Изображение

Ако за извършване на оценката възникне нужда от допълнителна информация, ECHA ще поиска липсващата информация от заявителя. В същото време ECHA ще определи срок, в който заявителят трябва да подаде тази информация.

 
Изображение

На заявителя се дава възможност да коментира крайния резултат от оценяването.

 
Изображение

ECHA ще вземе финално решение в срок от 90 дни от плащането на таксата за кандидатстване. Ако по време на процеса от заявителя бъде поискана допълнителна информация, периодът от 90 дни ще бъде спрян от датата, на която искането за допълнителна информация е било изпратено на заявителя, до получаването на информацията. Спирането може да продължи повече от 180 дни само при изключителни обстоятелства.

 

Участници

Основните участници в процедурата по подаване на досието са:

Заявители

Заявителите носят отговорност да предоставят досиета с цялата необходима информация, свързана с оценка на техническата еквивалентност, и да осигурят допълнителна информация, ако такава бъде поискана от ECHA. Заявителите отговарят за качеството и формата на данните в своите досиета.

ECHA

ECHA е отговорна да следи за правилния формат на информацията в досиетата. ECHA извършва и оценка на техническите досиета за еквивалентност и гарантира, че процесът по подаване протича в рамките на определените срокове.
 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)