Deadlines for Union authorisation applications

В таблицата по-долу са представени крайните срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза, които са необходими, за да се запазят вече съществуващите продукти на пазара.

Видовете с удебелен шрифт обозначават продукти, които могат да бъдат разрешени единствено от 1 януари 2020 г., но могат да се ползват от преходните мерки по член 89 от РБП, ако заявлението за разрешаване на продукта е подадено преди крайния срок за кандидатстване за разрешаване (т.е. одобрената дата за активното вещество, съдържащо се в продукта).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 2, 3, 4, 5 1 January 2019
Active chlorine released from chlorine 231-959-5 7782-50-5 2, 5 1 January 2019
MIT 220-239-6 2682-20-4 11 1 January 2019
Peracetic acid generated from TAED and sodium percarbonate - - 2, 3, 4 1 January 2019
Sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 1, 2, 3, 4, 5 1 January 2019
Penflufen - 494793-67-8 8 1 February 2019
Margosa extract 283-644-7 84696-25-3 19 1 April 2019
MIT 220-239-6 2682-20-4 12 1 April 2019
L(+) lactic acid 201-196-2 79-33-4 2, 3, 4 1 May 2019
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 1, 2, 4 1 May 2019
Imiprothrin 428-790-6 72963-72-5 18 1 July 2019
PHMB (1415; 4.7) -

32289-58-0,

1802181-67-4

2, 4 1 November 2019

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)