Deadlines for Union authorisation applications

В таблицата по-долу са представени крайните срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза, които са необходими, за да се запазят вече съществуващите продукти на пазара.

Видовете с удебелен шрифт обозначават продукти, които могат да бъдат разрешени единствено от 1 януари 2020 г., но могат да се ползват от преходните мерки по член 89 от РБП, ако заявлението за разрешаване на продукта е подадено преди крайния срок за кандидатстване за разрешаване (т.е. одобрената дата за активното вещество, съдържащо се в продукта).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Copper, granulated  231-159-6 7440-50-8 8 1 January 2017
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 February 2017
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 1, 2, 4, 6, 13 1 July 2017
CMIT/MIT   55965-84-9 2, 4, 6, 11, 12, 13 1 July 2017
PHMB   27083-27-8 2, 3, 4, 11 1 July 2017
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 October 2017

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)