Deadlines for Union authorisation applications

В таблицата по-долу са представени крайните срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза, които са необходими, за да се запазят вече съществуващите продукти на пазара.

Видовете с удебелен шрифт обозначават продукти, които могат да бъдат разрешени единствено от 1 януари 2020 г., но могат да се ползват от преходните мерки по член 89 от РБП, ако заявлението за разрешаване на продукта е подадено преди крайния срок за кандидатстване за разрешаване (т.е. одобрената дата за активното вещество, съдържащо се в продукта).

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)