Deadlines for Union authorisation applications

В таблицата по-долу са представени крайните срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза, които са необходими, за да се запазят вече съществуващите продукти на пазара.

Видовете с удебелен шрифт обозначават продукти, които могат да бъдат разрешени единствено от 1 януари 2020 г., но могат да се ползват от преходните мерки по член 89 от РБП, ако заявлението за разрешаване на продукта е подадено преди крайния срок за кандидатстване за разрешаване (т.е. одобрената дата за активното вещество, съдържащо се в продукта).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Folpet 205-088-6 133-07-3 6 1 January 2016
Pythium oligandrum, Chromista - Stramenopila 10 1 January 2016
Permethrin 258-067-9 52645-53-1 8, 18 1 May 2016
Alpha-Cypermethrin   67375-30-8 18 1 July 2016
Bacillus sphaericus 2362, strain ABTS-1743   143447-72-7 18 1 July 2016
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, strain SA3A     18 1 July 2016
Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1, 2, 4 1 July 2016
Clothianidin 433-460-1 210880-92-5 18 1 October 2016
MIT 220-239-6 2682-20-4 13 1 October 2016
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 2, 3, 4, 6, 11, 12 1 October 2016
Folpet 205-088-6 133-07-3 7, 9 1 October 2016
IPBC 259-627-5 55406-53-6 13 1 December 2016
DCPP 429-290-0 3380-30-1 1, 2, 4 1 December 2016
Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 7 1 December 2016
Potassium Sorbate 246-376-1 24634-61-5 8 1 December 2016

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)