Разрешение от Съюза

Регламентът относно биоцидните продукти (BPR) въвежда възможността някои биоцидни продукти да бъдат разрешени на ниво ЕС. Това ще позволи на дружествата да поставят своите биоцидни продукти на пазара в целия ЕС, без да е необходимо да получават специално национално разрешение.

Разрешението на Съюза дава същите права и задължения във всички държави членки като тези, предоставени от националните разрешения.

Разрешение на Съюза може да бъде дадено на биоцидни продукти със сходни условия на употреба на територията на Съюза, с изключение на тези, които съдържат активни вещества, отговарящи на критериите за изключване, както и тези от продуктови типове 14, 15, 17, 20 и 21. Срокът за започване на процеса на разрешаване е различен в зависимост от това дали продуктът съдържа нови или съществуващи активни вещества.

Нови активни вещества

Продукт, който съдържа нови активни вещества, както и в комбинация със съществуващи активни вещества, отговаря на условията за разрешение на Съюза от 1 септември 2013 г.

Съществуващи активни вещества

За биоцидни продукти, съдържащи само съществуващи активни вещества, разрешението на Съюза ще се предлага на три различни етапа, в зависимост от типа на продукта:

  1. От 1 септември 2013 г. за продуктови типове 1, 3, 4, 5, 18 и 19
  2. От 1 януари 2017 г. за продуктови типове 2, 6 и 13
  3. От 1 януари 2020 г. нататък за останалите продуктови типове 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 и 22.

Списъкът на биоцидните продукти с разрешение на Съюза ще бъде публикуван на интернет страницата на ECHA. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)