Подайте регистрационно досие

 

Вашето регистрационно досие би трябвало вече да е готово за подаване в REACH-IT. Ако подадете преди април 2018 г., ще се възползвате от по-краткото време за обработка и ще получите решението на ECHA по регистрацията до три седмици след подаването. В противен случай може да получите решението едва в края на август 2018 г.

 

Преди да подадете

Преди да може да започне процесът на подаване, водещият регистрант и членовете регистранти трябва да идентифицират в REACH-IT себе си и съвместното подаване, в което са включени. Не забравяйте също така да проверите дали са актуални данните за контакт с вашето дружество в REACH-IT.

Ако сте водещ регистрант, ще трябва да подадете своето регистрационно досие, преди членовете да могат да подават своите. За да оставите на членовете регистранти достатъчно време за подаване преди крайния срок 31 май 2018 г., се препоръчва да подадете досието преди април 2018 г.

Ако сте член регистрант, участвайте активно във форума за обмен на информация за веществото (SIEF) и следете движението на съвместната част от регистрацията, за да разберете, когато водещият регистрант подаде своето досие.

Стъпки за успешно подаване

Независимо от това дали подавате досие в IUCLID, или използвате функционалните възможности за „подготовка и подаване“ в REACH-IT, подаването на регистрацията е лесно. Съветникът за подаване в REACH-IT и съпътстващите помощни текстове ще ви направляват по всяка стъпка от процеса на подаване.

Задачи след подаването

ECHA ще извърши редица проверки на досието и ще ви държи в течение на всяка стъпка. Проверявайте своята страница със задачи в REACH-IT, тъй като е възможно да получите допълнителни задачи с определен срок. На този етап те могат да включват актуализиране на досието, в случай че първоначалното досие не издържи някоя от проверките на ECHA, или искане за заплащане на таксата за регистрация. ECHA не приема плащания със закъснение на регистрационните такси и затова е много важно да платите таксата в посочения във фактурата срок.

След като досието издържи всички проверки на ECHA и фактурата за таксата за регистрация бъде платена, ще получите регистрационен номер.

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)