Прегледайте гамата от продукти на вашата компания

 

Прегледайте гамата от продукти на вашата компания

Сред гамата от продукти на вашата компания трябва да идентифицирате веществата, които подлежат на регистрация до 31 май 2018 г. Припомнете си задълженията съгласно REACH и решете кои вещества искате да продължите да предлагате на пазара. 

Точно идентифициране на веществата

Недвусмисленото и точно идентифициране на веществата е много важно за успешната и съобразена с изискванията регистрация.  Проверете  дали информацията за идентифициране на веществото, предоставена от вас при предварителната регистрация, все още е валидна. Запознайте се с изискванията за информация по REACH, свързани с тонажа и употребите на веществата. На по-късен етап от процедурата трябва да съберете цялата необходима информация в регистрационно досие, като използвате софтуерното приложение ІUCLID (вж. стъпка 5 Подгответе регистрацията като досие в IUCLID).

Съвети:

Може да наемете консултант, който да изпълни задълженията ви във връзка с REACH. По-долу е даден списък с въпроси, които да обмислите, преди да вземете решение дали да направите това.

 

 

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)