Организирайте се съвместно със сърегистрантите

Организиране на работата между съвместните регистранти

Ако вашето вещество още не е регистрирано, трябва да се споразумеете с другите регистранти как ще работите и комуникирате в рамките на SIEF. Това може да включва наемане на консултант или поделяне на работното натоварване между членовете на SIEF.

Освен това всеки SIEF трябва да избере водещ регистрант, който подава водещо регистрационно досие и това позволява на съвместните регистранти да подадат собствени регистрационни досиета на членове.

Браншовите асоциации имат разработени примерни споразумения за SIEF. Препратки към техните уеб страници има на страницата с акредитираните заинтересовани страни на интернет страницата на ECHA.

Ако водещият регистрант е регистрирал преди крайния срок през 2010 или 2013 г., подготвителната работа вероятно вече е извършена. Трябва да се свържете с водещия регистрант и да поискате да станете член на съвместно подаване, като преди това се споразумеете за обмена на данни и за поделянето на разходите.

Обмен на данни

Членовете на SIEF са длъжни да обменят наличните научни данни и да решават как да запълнят непълнотите в тях. Този процес отнема време и трябва да се осъществи преди подготвянето и подаването на регистрационното досие. Необходимо е да обсъдите надеждността, съответствието и адекватността на наличните данни. Освен това може да се наложи да избирате между данни, които се припокриват.

Ако вече съществува регистрация, трябва да преговаряте със съществуващите регистранти за достъп до подадените данни. Възможно е обаче да не ви е необходим достъп до всички данни, а само до изискваните за вашата тонажна група. Може също да обмислите използване на собствени данни. Това трябва да бъде обсъдено с другите регистранти.

Поделяне на разходи

Съгласно REACH разходите за регистрация трябва да бъдат поделени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Обменът на данни има за цел да осигури не печалба за някоя от страните, а поделяне на разходите.

Членовете на SIEF трябва да постигнат съгласие относно поделянето на разходите за данните и разходите за управление на SIEF. Важно е да се отбележи, че плащате само за информацията и управлението на SIEF, които са пряко свързани с вашата регистрация.

Имате също право да се запознаете с базата за определяне на заплащаните от вас разходи. Не забравяйте, че данните, подадени преди повече от 12 години, могат да се използват безплатно.

Съдействие от ECHA

В краен случай, ако не успеете да се договорите за обмен на данни и за поделяне на разходите с другите регистранти, ECHA може да разгледа вашия случай. Това се отнася за несъгласия при извършване на липсващи изпитвания, както и за спорове относно обмена на данни и поделянето на разходите за тях. Процедурата за разрешаване на спорове във връзка с обмен на данни е безплатна и може да протече без правно съдействие.

 

 

 

 

 


 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)