Намерете сърегистранти

 

Задължение за обща работа със съвместните регистранти

Всички съвместни регистранти на едно и също вещество са част от група за сътрудничество, наречена „Форум за обмен на информация за веществото" (SIEF). Всички те трябва да обменят научни данни за веществото и да подадат съвместна регистрация.

 

Търсене на съвместните регистранти

Установете кой възнамерява да регистрира или вече е регистрирал вашето вещество. Много вещества вече са регистрирани. На уебсайта на ECHA се публикува списък на веществата, които вече са регистрирани.

  1. Ако веществото вече е регистрирано:

    Установете кой е водещият регистрант. Вероятно вече сте получили съобщения по електронната поща от това дружество. Или проверете страниците за съвместно подаване в REACH-IT. Водещият регистрант ще ви свърже със SIEF.
  2. Ако веществото все още не е регистрирано:

    Намерете данните за връзка на потенциалните съвместни регистранти на страниците на предварителния SIEF на REACH-IT. Прегледайте данните си за връзка.


Еднаквост на веществото

След като се свържете със SIEF, потвърдете, че вашето веществото е същото като това в съществуващата регистрация. Ако веществото все още не е регистрирано, проверете с всички съвместни регистранти, че възнамерявате да регистрирате еднакво вещество, преди да създадете SIEF.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)