REACH 2018

REACH 2018

Засяга ли ви този краен срок?

Ако произвеждате химични вещества или ги внасяте от държави извън ЕС в количество над един тон годишно, е възможно да имате задължения за регистрация съгласно REACH. Освен това, ако произвеждате или внасяте продукт (смес, изделие), той може да съдържа вещества, които трябва да бъдат регистрирани поотделно.

Ако имате предварително регистрирани вещества, които произвеждате или внасяте от държави извън ЕС в количество над един тон, но не повече от 100 тона годишно, и още не сте ги регистрирали, трябда да ги регистрирате по REACH най-късно до 31 май 2018 г.

infographic image

REACH 2018

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.