Обществени обсъждания

Предложенията за ограничаване (посочени в доклад за ограничаване по приложение XV) и проектите за становища на КСИА подлежат на обществено обсъждане. ECHA също така отправя покани за представяне на коментари и доказателства в подготвителната фаза на предложението за ограничаване и по различните документи, изготвяни в ECHA по отношение на ограничаването, като доклади за вещества в изделия и ръководни насоки за вписване на ограничения.

Всеки може да изпрати коментари. Тези, които е най-вероятно да бъдат заинтересовани, са дружества, организации, представляващи индустрията или гражданското общество, отделни граждани, както и публични институции. Приветстват се коментарите както от ЕС, така и извън него.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)