Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 18
 • Начална дата: 22/05/2019
 • Краен срок: 17/07/2019
Ограничения
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 19/12/2018
 • Краен срок: 19/06/2019
Предложения за ограничаване: 3
 • Начална дата: 20/03/2019
 • Краен срок: 20/09/2019
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 16
 • Начална дата: 26/04/2019
 • Краен срок: 10/06/2019

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 18/03/2019
 • Краен срок: 24/05/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 01/04/2019
 • Краен срок: 31/05/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 15/04/2019
 • Краен срок: 14/06/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 06/05/2019
 • Краен срок: 05/07/2019

BPR

В момента няма текущи допитвания.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/04/2019
 • Deadline: 30/06/2019

Categories Display


Route: .live1