Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 10/07/2019
 • Краен срок: 19/09/2019
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: not set
 • Краен срок: 19/08/2019
Предложения за ограничаване: 3
 • Начална дата: 20/03/2019
 • Краен срок: 20/09/2019
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 19/06/2019
 • Краен срок: 19/12/2019
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 14
 • Начална дата: 25/06/2019
 • Краен срок: 09/08/2019

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 27/05/2019
 • Краен срок: 26/07/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 17/06/2019
 • Краен срок: 16/08/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 01/07/2019
 • Краен срок: 30/08/2019

BPR

Потенциални кандидати за замяна
Активни вещества: 1
 • Начална дата: 26/06/2019
 • Краен срок: 25/08/2019

CAD/CMD

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display


Route: .live1