Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 46
 • Начална дата: 14/08/2019
 • Краен срок: 09/10/2019
Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 10/07/2019
 • Краен срок: 19/09/2019
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство
Вещества: 4
 • Начална дата: 03/09/2019
 • Краен срок: 18/10/2019
Ограничения
Предложения за ограничаване: 3
 • Начална дата: 20/03/2019
 • Краен срок: 20/09/2019
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 25/09/2019
 • Краен срок: 25/11/2019
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 19/06/2019
 • Краен срок: 19/12/2019
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 6
 • Начална дата: 16/08/2019
 • Краен срок: 30/09/2019
Предложения за изпитвания: 10
 • Начална дата: 17/09/2019
 • Краен срок: 01/11/2019

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 24/07/2019
 • Краен срок: 24/09/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 5
 • Начална дата: 12/08/2019
 • Краен срок: 11/10/2019
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 5
 • Начална дата: 26/08/2019
 • Краен срок: 25/10/2019

BPR

В момента няма текущи допитвания.

CAD/CMD

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display


Route: .live2