Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство
Вещества: 6
 • Начална дата: 04/09/2018
 • Краен срок: 19/10/2018
Препоръка за включване в списъка за разрешаване
Вещества: 18
 • Начална дата: 05/09/2018
 • Краен срок: 05/12/2018
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 19/09/2018
 • Краен срок: 19/11/2018
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 19/09/2018
 • Краен срок: 19/03/2019
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 10
 • Начална дата: 06/09/2018
 • Краен срок: 22/10/2018
Предложения за изпитвания: 3
 • Начална дата: 01/10/2018
 • Краен срок: 15/11/2018
Предложения за изпитвания: 42
 • Начална дата: 04/10/2018
 • Краен срок: 19/11/2018

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 20/08/2018
 • Краен срок: 19/10/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 17/09/2018
 • Краен срок: 16/11/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 7
 • Начална дата: 08/10/2018
 • Краен срок: 07/12/2018

BPR

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display


Route: .live1