Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

Вложени портлети

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 01/03/2018
 • Краен срок: 11/05/2018
Вещества: 1
 • Начална дата: 28/03/2018
 • Краен срок: 11/05/2018
Вещества: 1
 • Начална дата: 21/03/2018
 • Краен срок: 17/05/2018
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 21/03/2018
 • Краен срок: 21/05/2018
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 20/12/2017
 • Краен срок: 20/06/2018
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 28
 • Начална дата: 26/03/2018
 • Краен срок: 11/05/2018
Предложения за изпитвания: 27
 • Начална дата: 23/04/2018
 • Краен срок: 07/06/2018

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 26/02/2018
 • Краен срок: 27/04/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 12/03/2018
 • Краен срок: 11/05/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 09/04/2018
 • Краен срок: 08/06/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 23/04/2018
 • Краен срок: 22/06/2018

BPR

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display


Route: .live2