Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 13/12/2017
 • Краен срок: 08/02/2018
Вещества: 1
 • Начална дата: 11/01/2018
 • Краен срок: 11/04/2018
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 2
 • Начална дата: 20/12/2017
 • Краен срок: 20/02/2018
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 20/12/2017
 • Краен срок: 20/06/2018
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 7
 • Начална дата: 20/12/2017
 • Краен срок: 05/02/2018
Предложения за изпитвания: 1
 • Начална дата: 30/09/2015
 • Краен срок: 05/02/2018

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 05/12/2017
 • Краен срок: 02/02/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 16/01/2018
 • Краен срок: 19/03/2018
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 17/01/2018
 • Deadline: 31/01/2018

BPR

В момента няма текущи допитвания.

OTHER CONSULTATION

Guidance for the identification of endocrine disruptors 
Public consultation
 • Start of consultation: 07/12/2017
 • Deadline: 31/01/2018

Categories Display


Route: .live1