Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 02/05/2018
 • Краен срок: 18/06/2018
Вещества: 1
 • Начална дата: 21/05/2018
 • Краен срок: 03/08/2018
Ограничения
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 20/12/2017
 • Краен срок: 20/06/2018
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 12
 • Начална дата: 21/05/2018
 • Краен срок: 05/07/2018

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 23/04/2018
 • Краен срок: 22/06/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 03/05/2018
 • Краен срок: 02/07/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 21/05/2018
 • Краен срок: 20/07/2018
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 04/06/2018
 • Краен срок: 03/08/2018

BPR

В момента няма текущи допитвания.

OTHER CONSULTATION

Commission consultation: Future update of Annex XIV entries of DEHP, BBP, DBP and DIBP
Substances: 4
 • Start date: 05/06/2018
 • Deadline: 06/08/2018

Categories Display


Route: .live2