Skip to Content
Skip to Content

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 2
 • Начална дата: 08/08/2018
 • Краен срок: 03/10/2018
Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 11/07/2018
 • Краен срок: 22/08/2018
Вещества: 1
 • Начална дата: 21/05/2018
 • Краен срок: 03/09/2018
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 11
 • Начална дата: 05/07/2018
 • Краен срок: 20/08/2018
Предложения за изпитвания: 16
 • Начална дата: 10/08/2018
 • Краен срок: 24/09/2018

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 18/07/2018
 • Краен срок: 18/09/2018

BPR

В момента няма текущи допитвания.

OTHER CONSULTATION

Consultations following ECHA’s Executive Director Requests to the Committees
Substances: 1
 • Start date: 20/06/2018
 • Deadline: 20/08/2018

Categories Display


Route: .live2