Наноматериалите и здравето

Химик, работещ в лаборатория

Веществата в наноформи по-опасни ли са, отколкото са в техния нормален размер? Някои са по-опасни, а други — не. Както всяко друго химично вещество, наноматериалите трябва да бъдат оценени поотделно.

Наноматериалите и техните ефекти върху нашите тела могат да бъдат различни, както и от всеки друг химикал. Поради тази причина е необходимо наноматериалите да бъдат оценявани поотделно, както всички останали вещества. Ако дадено вещество бъде оценено като безвредно в насипната му форма, то все пак трябва да бъде разгледано в наноформа.

Как да установим дали даден наноматериал е токсичен

Едно от нещата, които учените се опитват да установят, е дали наноматериалите навлизат и остават в телата ни и се натрупват във времето, или дали се отделят или усвояват. Това не е лесна задача.

Трябва да се имат предвид много неща при опитите да се установи дали даден наноматериал е вреден, например размер и форма, и не на последно място, как те се държат след разпадане на частицата до наноразмер. Например някои наноматериали е възможно да достигнат до части от тялото, до които други частици не могат, и е необходимо да се установи какво може да означава това.

Разбира се, фактът, че те са изключително малки усложнява допълнително нещата. Едва наскоро са разработени инструменти, които могат да отчитат и анализират наночастици.

Какви са рисковете?

Някои наноматериали са способни да увредят клетките в тялото, докато за други е установено, че са безвредни. Поради малкия им размер някои от тях могат да достигнат дълбоко в белите дробове при вдишване. След като попаднат там, те могат да причинят възпаление. Друг риск представлява това, че някои наноматериали могат да преминават в кръвта и да навлязат в органи като черен дроб, бъбреци, сърце или далак, където могат да доведат до заболяване.

При проучвания с плъхове е установено, че някои наночастици е по-вероятно да причинят възпаление и рак, отколкото същото вещество в по-голям размер.

Наночастиците могат да навлязат в човешкото тяло по три различни начина:

  • можете да ги вдишате;
  • можете да ги изядете или изпиете;
  • или могат да навлязат в тялото ви през кожата.

Изложени ли сме на наноматериали?

При оценката на риска от наноматериали е необходимо освен това да се установи дали сме изложени на тях. Наноматериали се срещат на много места, включително в природата. Те се срещат например във вулканичната пепел при изригване, в праха и в морския бриз, но също така и в градска околна среда, например от дизелови изгорели газове.

Все пак имаме нужда от повече информация относно много наноматериали, които се използват както на работните места, така и в потребителски стоки, за да можем да оценим тяхната безопасност.

ECHA и други органи работят за изясняване как химичното законодателство се прилага за наноматериали, а чрез това за по-добро гарантиране на тяхната безопасна употреба.

Categories Display