Skip to Content
Skip to Content

законодателство

Регламентът REACH цели подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да възникнат от химикалите.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Регламентът CLP гарантира, че работещите и потребителите на химикали в Европейския съюз са започнати с опасностите от тях чрез класификацията и етикетирането на тези вещества.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Регламентът BPR цели да подобри функционирането на пазара на биоцидите в ЕС, като същевременно гарантира високо ниво на защита за хората и околната среда.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC) управлява вноса и износа на някои опасни химикали и налага задължения върху дружества, които желаят да изнасят тези химикали в страни извън ЕС.

Categories Display


Route: .live2