Skip to Content
Skip to Content

Регистрирани вещества

Регистрирани вещества

Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички досиета с две изключения; всички тонажи, за които е поискана поверителност, и всяко количество, използвано като за междинен продукт за производството на различен химикал. Публикуваната обща тонажна група не съответства непременно на регистрираната(те) тонажна(и) група(и).

Обърнете внимание, че част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация направете справка вПравна информация.

Обърнете внимание, че информацията за химичните свойства на регистрираните вещества е достъпна директно на eChemPortal

Last updated 28 Януари 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzene-1,3-dicarbonitrile
284-395-7 84870-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
278-601-4 77061-58-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophenyl)azo]-m-tolyl](2-acetoxyethyl)amino]ethyl acetate
250-061-4 30124-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulpho-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulphonic acid, potassium sodium salt
277-179-9 72987-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
248-053-0 26850-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulphobenzoic acid, sodium salt
285-413-6 85098-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt
280-744-2 83763-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
245-821-7 23680-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzonitrile
212-836-5 873-32-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
611-278-3 55502-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2