Skip to Content
Skip to Content

Регистрирани вещества

Регистрирани вещества

Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички досиета с две изключения; всички тонажи, за които е поискана поверителност, и всяко количество, използвано като за междинен продукт за производството на различен химикал. Публикуваната обща тонажна група не съответства непременно на регистрираната(те) тонажна(и) група(и).

Обърнете внимание, че част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация направете справка вПравна информация.

Обърнете внимание, че информацията за химичните свойства на регистрираните вещества е достъпна директно на eChemPortal

Last updated 24 Януари 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Triisooctylamine
247-092-0 25549-16-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctyl 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]triacetate
247-665-5 26401-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
258-847-9 53894-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononanoic acid, triester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol] tris(2-ethylhexanoate)
270-560-0 68443-84-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl phosphite
246-998-3 25448-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
253-138-0 36631-30-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron phosphide
234-682-8 12023-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron bis(orthophosphate)
239-018-0 14940-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen tris[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''](propan-2-olato)titanate(3-), branched and linear
271-587-0 68585-78-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen trifluoro[phosphato(3-)-O]borate(3-)
237-149-8 13669-76-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-), compound with N,N'-di(o-tolyl)guanidine (1:3)
277-086-3 72928-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexylaluminium
214-241-6 1116-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
684-206-1 258864-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexyl phosphate
219-774-8 2528-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl O-acetylcitrate
810-150-6 24817-92-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexadecyl citrate
224-931-9 4560-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triglycerides, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated), maleated
941-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
614-270-8 68082-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
695-121-4 1178870-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonyl chloride
207-009-0 421-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic anhydride
206-616-8 358-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroiodomethane
219-014-5 2314-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetyl chloride
206-556-2 354-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane
207-050-4 428-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
214-703-7 1187-93-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(tetrahydrofuran)boron
207-325-9 462-34-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluormethanesulfonic acid 4-(trans-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenyl ester
921-739-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylsilane
210-535-3 617-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1