Skip to Content
Skip to Content

Регистрирани вещества

Регистрирани вещества

Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички досиета с две изключения; всички тонажи, за които е поискана поверителност, и всяко количество, използвано като за междинен продукт за производството на различен химикал. Публикуваната обща тонажна група не съответства непременно на регистрираната(те) тонажна(и) група(и).

Обърнете внимание, че част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация направете справка вПравна информация.

Обърнете внимание, че информацията за химичните свойства на регистрираните вещества е достъпна директно на eChemPortal

Last updated 11 Декември 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl) derivs.
445-790-1 404362-22-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediol, 2,4,6-trinitro-, calcium potassium salt
825-439-2 1265906-36-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-benzodioxolane
205-992-0 274-09-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(allylamino)propan-2-ol dihydrochloride
692-156-7 1101184-94-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(dimethylcarbamoyl)-imidazolium chloride
420-930-4 135756-61-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis(trimethylsilyl)urea
242-177-9 18297-63-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)propane
428-350-3 93629-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis-(2-ethyl-hexyl)-5-methyl-hexahydro-pyrimidin-5-ylammonium 3-hydroxy-[2]naphtoate
922-966-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-2-ol
700-829-4 5324-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis[(4-aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]propan-2-ol tetrahydrochloride
416-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis{6-fluoro-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminocarbonyl-1-ethyl-6-hydroxy-4-methylpyrid-2-on-5-ylazo)phenyl-2-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propane lithium, sodium salt
415-100-3 149850-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-di(prop-2,2-diyl)benzene bis(neodecanoylperoxide)
420-060-5 117663-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diaminopropan-2-ol
210-474-2 616-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
403-350-6 17742-69-7 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
401-570-7 89415-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobut-2-ene
213-138-3 926-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexanoic acid
224-675-8 4443-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
605-637-3 172529-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[5,10]anthra[2,1,9-def]isoquinoline-8-sulfonic acid
428-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,2,3-trione 2-[O-(ethoxycarbonyl)oxime]
419-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(C11-C14-alkyloxy)propyl]-, branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched
270-851-2 68479-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,5,8-Napthalenetetracarboxylic acid, 1,4-monoanhydride
619-817-4 52671-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,5-oxadiazepane
616-123-3 746595-79-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
608-365-3 294-90-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2