Skip to Content
Skip to Content

Регистрирани вещества

Регистрирани вещества

Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички досиета с две изключения; всички тонажи, за които е поискана поверителност, и всяко количество, използвано като за междинен продукт за производството на различен химикал. Публикуваната обща тонажна група не съответства непременно на регистрираната(те) тонажна(и) група(и).

Обърнете внимание, че част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация направете справка вПравна информация.

Обърнете внимание, че информацията за химичните свойства на регистрираните вещества е достъпна директно на eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 Декември 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropionic acid
200-544-0 62-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium oxalate
200-550-3 62-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androst-4-ene-3,17-dione
200-554-5 63-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytidine 3'-(dihydrogen phosphate)
200-556-6 63-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-methionine
200-562-9 63-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilamide
200-563-4 63-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-phenyl-L-alanine
200-568-1 63-91-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethylamine
200-574-4 64-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demeclocycline hydrochloride
200-592-2 64-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Colchicine
200-598-5 64-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine
200-603-0 65-23-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine dihydrogen ditartrate
200-607-2 65-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylamide
200-609-3 65-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminosalicylic acid
200-613-5 65-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid
200-618-2 65-85-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Orotic acid
200-619-8 65-86-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanal
200-624-5 66-25-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucosamine hydrochloride
200-638-1 66-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide
200-644-4 67-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline chloride
200-655-4 67-48-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone
200-662-2 67-64-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroform
200-663-8 67-66-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1