Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "-, 7790-78-5, cadmium chloride, hydrate(2:5)" returned 19 results.

Показване на19 резултати.
2019 Belgium United States cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2019 Spain Colombia cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2019 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2018 Belgium United States cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2018 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2017 Belgium United States cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2017 Spain Colombia cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2017 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2016 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2014 Belgium Australia cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2014 Belgium China cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2014 Belgium Morocco cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2014 Belgium United States cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2014 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2013 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2012 Spain Iraq cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2012 United Kingdom Qatar cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2011 Spain Egypt cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
2010 Spain Egypt cadmium chloride, hydrate(2:5) Substance
Показване на19 резултати.

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1