Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "231-106-7, 7439-97-6, Mercury" returned 585 results.

2019 Belgium Mali LCK314 Mixture
2019 Germany China Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2019 Germany Egypt Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany India Mercury(II) nitrate (Analytical Standard contains Mercury(II) nitrate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2019 Germany Indonesia Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2019 Germany Kuwait Nessler Regent / mercury diiodide Mixture
2019 Germany Taiwan Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany United States Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany United States TNT820 Mixture
2019 Germany United States TNT821 Mixture
2019 Germany United States TNT822 Mixture
2019 Germany United States TNT823 Mixture
2019 Spain Australia RE0050 Mixture
2019 Spain Brazil ME0111 Mixture
2019 Spain Brazil ME0116 Mixture
2019 Spain Brazil RE0050 Mixture
2019 Spain Chile RE0050 Mixture
2019 Spain Colombia ME0111 Mixture
2019 Spain Colombia RE0050 Mixture
2019 Spain Cuba ME0111 Mixture
2019 Spain India ME0116 Mixture
2019 Spain Iraq RE0050 Mixture
2019 Spain Mozambique RE0050 Mixture
2019 Spain Oman RE0050 Mixture
2019 Spain Saudi Arabia REACTIVO DE NESSLER. Mercury II Iodide_ 5-15% Mixture
2019 Spain Taiwan MERCURIO (II) NITRATO 0,05 MOL/1 SV. Mixture
2019 Sweden Norway HACHLCK314 Article
2019 Sweden Norway Merck-COD Article
2019 United Kingdom Nigeria Mercury standard metal solution 1000ppm Mixture
2018 Belgium Mali LCK314 Mixture
2018 France Turkmenistan NESSLER - REACTIF DES SELS D AMMONIUM Mixture
2018 Germany Brazil Mercury (II) chloride and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany China Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2018 Germany Egypt Mercury(II) sulphate (Analytical Standard contains Mercury(II) sulphate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2018 Germany Indonesia Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2018 Germany Kuwait Nessler Regent / mercury diiodide Mixture
2018 Germany Taiwan Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany Taiwan Mercury(II) sulphate (Analytical Standard contains Mercury(II) sulphate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2018 Germany Tunisia Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany United States Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany United States TNT820 Mixture
2018 Germany United States TNT821 Mixture
2018 Germany United States TNT822 Mixture
2018 Germany United States TNT823 Mixture
2018 Spain Brazil ME0111 Mixture
2018 Spain Chile RE0050 Mixture
2018 Spain Colombia ME0111 Mixture
2018 Spain Côte D'Ivoire RE0050 Mixture
2018 Spain Egypt REACTIVO DE NESSLER. Mercury II Iodide_ 5-15% Mixture
2018 Spain India ME0116 Mixture

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1