Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "-, -, Lead compounds" returned 1021 results.

2019 Austria Albania 336441X Naftomix T RX 5121 Mixture
2019 Austria Bahrain 363007x Naftomix T RX 5121/90 Mixture
2019 Austria Bahrain 451031X Naftomix LFD 0071/Stabilizer Grade Mixture
2019 Austria Egypt 354743x Naftomix M PX 10 Mixture
2019 Austria Egypt 356087X Naftomix P RX 1281 Mixture
2019 Austria Egypt 407945x Naftomix G FX 2320 Mixture
2019 Austria Egypt 450019 Naftomix G FX 8027 Mixture
2019 Austria Egypt 450086x Naftomix LTD 0071 Mixture
2019 Austria Ghana 269736 naftofreeze P H 21 Mixture
2019 Austria Ghana 408782 Naftomix G FX 30035 Mixture
2019 Austria Iran, Islamic Republic of 269736 naftofreeze P H 21 Mixture
2019 Austria Iran, Islamic Republic of 407798 Naftomix G WX 785 B1 Mixture
2019 Austria Iran, Islamic Republic of 409966 Naftomix P KX 3102IR-25UV Mixture
2019 Austria Jordan 240068 Naftomix M RX 220 Mixture
2019 Austria Jordan 269736 naftofreeze P H 21 Mixture
2019 Austria Jordan 350700 Naftomix M RX 1001 Mixture
2019 Austria Jordan 402698 Naftomix Trx 2167# Mixture
2019 Austria Kenya Naftomix TRX 5121 Mixture
2019 Austria Kuwait 450021 Naftomix LFD 0082 Mixture
2019 Austria Lebanon 336441X Naftomix T RX 5121 Mixture
2019 Austria Lebanon 365323 Naftofreeze PH 20 Mixture
2019 Austria Lebanon 402698x Naftomix T RX 2167 Mixture
2019 Austria Lebanon 407945x Naftomix G FX 2320 Mixture
2019 Austria Lebanon 408669 Naftomix S RX 30136 Mixture
2019 Austria Lebanon 450023X Naftomix LFD 0136 Mixture
2019 Austria Libya 409275 Naftomix R WX 550 F Mixture
2019 Austria Libya 409915E Naftomix T RX 5121-8023 Mixture
2019 Austria Mali 336441X Naftomix T RX 5121 Mixture
2019 Austria Nigeria 269736 naftofreeze P H 21 Mixture
2019 Austria Nigeria 409205X Naftomix S RX 30057 Mixture
2019 Austria Nigeria 410096 Naftomix LPF 97233 G Mixture
2019 Austria Oman 269942x Naftomix M RX 530 Mixture
2019 Austria Oman 337977x Naftomix M RX 5121 Mixture
2019 Austria Oman Naftofreeze PH 21 Mixture
2019 Austria Oman Naftomix T RX 230 Mixture
2019 Austria Russian Federation 238173 Naftofreeze D AF 21 Mixture
2019 Austria Russian Federation 269736 naftofreeze P H 21 Mixture
2019 Austria Russian Federation 269942x Naftomix M RX 530 Mixture
2019 Austria Russian Federation 409511 Naftomix M RX 2167 Mixture
2019 Austria Russian Federation 410001 Naftomix P WX 1005 L Mixture
2019 Austria Russian Federation 410574 Naftomix LPF 88731/01 Mixture
2019 Austria Russian Federation 410682 Naftomix LPM 00510/01 Mixture
2019 Austria Russian Federation 450045x Naftomix LFD 0074 Mixture
2019 Austria Russian Federation 451331 Naftomix LWT 03306/11 Mixture
2019 Austria Russian Federation Naftomix LTP 88184/02 Mixture
2019 Austria Russian Federation Naftomix LWP 88581/12 T Mixture
2019 Austria Saudi Arabia 336441X Naftomix T RX 5121 Mixture
2019 Austria Saudi Arabia 337935 Naftomix G WX 1002 Mixture
2019 Austria Saudi Arabia 406352 Naftomix P RX 7138 Mixture
2019 Austria Saudi Arabia 409535 Naftomix TG RX 2285-Grey Mixture

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2