Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "200-262-8, 56-23-5, Carbon tetrachloride" returned 447 results.

2019 Belgium United States Carbon tetrachloride Substance
2019 France India Carbon tetrachloride Substance
2019 France Japan Carbon tetrachloride Substance
2019 France Korea, Republic of Carbon tetrachloride Substance
2019 France United States Carbon tetrachloride Substance
2019 Germany Japan Carbon tetrachloride Substance
2019 Germany United States Carbon tetrachloride Substance
2019 Italy United Arab Emirates 2019 ALTURA - 619501-619071-619193-619201 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 ALTURA 619111 - 619118 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 CUPRON PLUS 6366512 - 6366708 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 DPR 100 6710708 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 EUROSPRINT 6424375 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 EUROSPRINT 6424516 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 MISTRAL 633111 - 633118 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 MISTRAL 633193 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 MISTRAL 633201 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 MOBY DICK PRO 6954512 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 MOBY DICK TF 6955375 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 SCIROCCO 622118 - 622111 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 SCIROCCO 622201 - 622171 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 SCIROCCO 622746 Mixture
2019 Italy United Arab Emirates 2019 TROPICAL 12214062 Mixture
2019 Netherlands United States Carbon tetrachloride Substance
2019 United Kingdom United States Carbon tetrachloride Substance
2018 France India Carbon tetrachloride Substance
2018 France Japan Carbon tetrachloride Substance
2018 France Korea, Republic of Carbon tetrachloride Substance
2018 France United States Carbon tetrachloride Substance
2018 Germany Japan Carbon tetrachloride Substance
2018 Germany United States Carbon tetrachloride Substance
2018 Italy Bahrain 2018- TROPICAL 12214.080 Mixture
2018 Italy Bahrain 2018-TROPICAL 12214.300-062 Mixture
2018 Italy Iceland 2018- CUPRON PLUS 6366.512-708 Mixture
2018 Italy Iceland 2018- EUROSPRINT BLUE 6424.516 Mixture
2018 Italy Iceland 2018-DRP 100 6710.708 Mixture
2018 Italy Iceland 2018-EUROSPRINT 6424.375 - 708 Mixture
2018 Italy Seychelles 2018- CUPRON PLUS 6366.512-708 Mixture
2018 Italy Seychelles 2018- EUROSPRINT BLUE 6424.516 Mixture
2018 Italy Seychelles 2018-DRP 100 6710.708 Mixture
2018 Italy Seychelles 2018-EUROSPRINT 6424.375 - 708 Mixture
2018 Italy Switzerland 2018- CUPRON PLUS 6366.512-708 Mixture
2018 Italy Switzerland 2018- EUROSPRINT BLUE 6424.516 Mixture
2018 Italy Switzerland 2018-DRP 100 6710.708 Mixture
2018 Italy Switzerland 2018-EUROSPRINT 6424.375 - 708 Mixture
2018 Netherlands United States Carbon tetrachloride Substance
2017 France India Carbon tetrachloride Substance
2017 France Japan Carbon tetrachloride Substance
2017 France Korea, Republic of Carbon tetrachloride Substance
2017 France United States Carbon tetrachloride Substance
2017 Italy Bahrain 2017 - TROPICAL BLACK, BLUE12214300-12214062 Mixture

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2