Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "-, -, Asbestos fibres" returned 14 results.

Показване на14 резултати.
2018 United Kingdom India BBM Motors Article
2017 United Kingdom India BBM Motors Article
2014 Estonia Russian Federation Brake belts Mixture
2014 France Libya AVION_2014_1 Article
2012 France Chile Boat CTM 19 _ 2012 Article
2012 France Chile Boat FOUDRE _ 2012 Article
2012 France Chile CTM 24 _ 2012 Article
2012 France Chile RAPIERE _ 2012 Article
2012 France Djibouti Boat June 2012 Article
2012 United Kingdom China Flying Lanterns Article
2011 France Kenya Boat_July_2011 Article
2011 France Malaysia Boat_06_2011 Article
2011 France Senegal Boat Article
2010 France Mauritania Avions TUCANO Article
Показване на14 резултати.

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2