Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "-, 3688-92-4, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2)" returned 3 results.

2017 Germany China 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
2017 Germany Kazakhstan 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
2017 Germany Thailand 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
Показване на3 резултати.

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2