Skip to Content
Skip to Content

База данни за списъка за класификация & етикетиране

База данни за списъка за класификация & етикетиране

Базата данни съдържа информация за класификация и етикетиране относно нотифицирани и регистрирани вещества, получена от производители и вносители. В нея също така е включен списък с хармонизираните класификации. Базата данни се обновява редовно с нови и актуални нотификации. Но актуалните нотификации не могат да бъдат специално обозначени, тъй като нотификациите, които се класифицират по един и същи начин, се групират с оглед показването им.

Класификациите, получени от съвместно подаване в процеса на регистриране съгласно REACH, са съответно обозначени. За повече информация относно тези вещества направете справка в базата данни Регистрирани вещества.

Обърнете внимание, че част от информацията в списъка за класификация и етикетиране може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация, направете справка вПравна информация.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Sulphur compounds
View details
1-chloro-2-fluoro-3-[(E)-2-nitrovinyl]benzene
836-534-3 1818292-87-3 View details
Silicon compounds
View details
Silicon compounds
View details
Phenol derivatives
View details
Amine compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Silicon compounds
View details
Calcium branched alkyl phenate sulphide (overbased)
View details
Organic acids and derivatives
View details
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 View details
Alkaline earth metal and zinc disubstituted acetates complexes and alkaline earth metal substituted acetate
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Sulphur compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Amide derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
3-(trifluoromethyl)-4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[4,3-c]pyridine; trifluoroacetic acid
837-285-3 1956310-81-8 View details
rac-(3R,4R)-3,4-difluoropyrrolidine hydrochloride
837-456-2 869481-92-5 View details
Alkaline earth metal and zinc substituted acetates complexes
View details
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 View details
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate dihydrochloride
838-273-0 1803566-76-8 View details
3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
838-288-2 151734-02-0 View details
Oligomerisation products of sucrose with ethylene oxide and methyloxirane
701-303-7 View details
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 View details
Manganate(1-), (glycinato-N,O)[sulfato(2-)-O]-, hydrogen
838-538-0 52139-31-8 View details
[4-(octyloxy)phenyl] (2,4,6-trimethoxyphenyl) iodonium = bis [(4-chlorophenyl)sulfony] amide
838-540-1 2263901-25-1 View details
Reaction product of 1-Chloro 2,3-epoxypropane with aliphatic polyol
950-211-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2