Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of petroleum light fraction, hydrodesulfurized and dearomatized. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C7 through C9, predominantly C8 paraffins and cycloparaffins, boiling in the range of approximately 120°C to 130°C (248°F to 266°F).
309-862-5
101316-56-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of catalytic cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-938-8
101631-13-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.
271-008-1
68513-63-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic cracked gas stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.
270-771-8
68477-89-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This higher boiling fraction consists predominantly of C5-C7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene.
267-563-4
67891-79-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulphurised coker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C16 and boiling in the range of approximately 120°C to 283°C (248°F to 541°F).
309-864-6
101316-58-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the products from a heavy naphtha hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately -49°C to 68°C (-57°F to 155°F).
270-094-8
68410-98-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This lower boiling fraction consists predominantly of C5-C7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having a carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene.
267-565-5
67891-80-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinates from a solvent extraction process of hydrotreated light distillate from steam-cracked naphtha.
295-315-5
91995-53-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by stripping the products from the naphtha unifiner. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.
272-932-8
68921-09-5
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons obtained by the pyrolysis fractionation at 816°C (1500°F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C9 and boiling at approximately 204°C (400°F).
270-344-6
68425-29-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-940-9
101631-15-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
270-738-8
68477-55-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the polymerized C8 through C12 fraction from steam-cracked petroleum distillates. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12.
305-750-5
95009-23-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of thermally cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having a carbon number of C5 and boiling in the range of approximately 33°C to 60°C (91°F to 140°F).
271-631-9
68603-00-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C5 with some dimerized C5 olefins and boiling in the range of approximately 33°C to 184°C (91°F to 363°F).
271-632-4
68603-01-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists of paraffinic and olefinic hydrocarbons, predominantly isoamylenes such as 2-methyl-1-butene and 2-methyl-2-butene and boiling in the range of approximately 31°C to 40°C (88°F to 104°F).
271-634-5
68603-03-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of thermal-cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-866-7
101316-61-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.
270-741-4
68477-61-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of heavy naphthic solvent petroleum extract with bleaching earth. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C10 and boiling in the range of approximately 80°C to 180°C (175°F to 356°F).
308-261-5
97926-43-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons separated from the gases from vapor recovery systems by cooling. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately -20°C to 196°C(-4°F to 384°F).
271-025-4
68514-15-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
270-687-1
68476-47-1
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation from prehydrogenated cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C11 and boiling in the range of approximately 130°C to 205°C (266°F to 401°F).
295-444-7
92045-62-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 140°C to 210°C (284°F to 410°F).
309-974-4
101794-97-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
309-987-5
101896-28-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of a cut from the catalytic cracking process, having undergone an alkaline washing. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 130°C to 210°C (266°F to 410°F).
295-794-0
92128-94-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation.
297-853-6
93763-34-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A combination of hydrocarbons obtained from the distillation of hydrotreated naphtha followed by a solvent extraction and distillation process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons boiling in the range of approximately 94°C to 99°C (201°F to 210°F).
295-436-3
92045-55-1
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurized thermal cracker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons predominantly in the range of C8 to C16 and boiling in the range of approximately 120°C to 283°C (284°F to 541°F).
285-507-7
85116-55-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of petroleum and subsequent hydrotreatment. It consists predominantly of alkanes, cycloalkanes and alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C16 and boiling in the range of approximately 230°C to 270°C (446°F to 518°F).
309-944-0
101631-19-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
307-033-2
97488-94-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by solvent refining and sweetening and boiling in the range of approximately 150°C to 260°C (302°F to 500°F).
295-416-4
92045-36-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).
265-115-2
64742-15-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by alkylation of butanes. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12, rich in isooctane, and boiling in the range of approximately 35°C to 210°C (95°F to 410°F).
295-430-0
92045-49-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-185-8
68783-09-5
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by fractionation from catalytically reformed hydrodesulfurized naphtha. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 to C13 and boiling in the range of approximately 98°C to 218°C (208°F to 424°F).
285-508-2
85116-57-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F).
265-122-0
64742-22-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F).
265-123-6
64742-23-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of full-range straight-run naphtha with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately -20°C to 220°C (-4°F to 429°F).
271-262-3
68527-21-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of light straight-run naphtha with a natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C10 and boiling in the range of approximately 93°C to 180°C (200°F to 356°F).
271-263-9
68527-22-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from a fluid coker. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C15 and boiling in the range of approximately 157°C to 288°C (315°F to 550°F).
269-778-9
68333-23-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
295-432-1
92045-51-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a distillation process of crude petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 130°C to 210°C (266°F to 410°F).
309-945-6
101631-20-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of hydrodesulfurized thermal cracker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23°C to 195°C (73°F to 383°F).
285-511-9
85116-60-5
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a petroleum fraction. It consists predominantly of alkanes and cycloalkanes boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F).
285-512-4
85116-61-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of steam cracked naphtha after recovery from a heat soaking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number predominantly in the range of C4 through C6 and boiling in the range of approximately 0°C to 80°C (32°F to 176°F).
296-028-8
92201-97-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of debenzenized light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 95°C to 200°C (203°F to 392°F).
308-713-1
98219-46-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate from the high temperature thermal cracking of heavy oil fractions to a sweetening process to convert mercaptans. It consists predominantly of aromatics, olefins and saturated hydrocarbons boiling in the range of approximately 20°C to 100°C (68°F to 212°F).
295-447-3
92045-65-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).
265-095-5
64741-92-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed from natural gas during transportation and collected at the wellhead and/or from the production, gathering, transmission, and distribution pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C8.
272-896-3
68919-39-1
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a Lurgi separation unit. It consists predominantly of non-aromatic hydrocarbons with various small amounts of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8.
270-349-3
68425-35-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex residuum from the atmospheric distillation of the butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.
270-795-9
68478-16-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.
270-791-7
68478-12-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.
270-794-3
68478-15-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 180°C to 240°C (356°F to 464°F).
309-882-4
101316-81-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 175°C to 220°C (347°F to 428°F).
309-884-5
101316-82-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of cycloparaffinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C7 and boiling in the range of approximately 73°C to 85°C (163°F to 185°F).
295-529-9
92062-15-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
270-988-8
68512-78-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A colorless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odors and that boils in a range of approximately 148.8°C to 204.4°C (300°F to 400°F).
232-489-3
8052-41-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
209-765-7
592-62-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-715-4
149979-41-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-025-0
602-87-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-603-7
2475-45-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-166-3
158894-67-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
638-770-0
85954-11-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Details
214-237-4
1116-54-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
604-105-8
139001-49-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
209-321-2
569-61-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-027-5
90-94-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-591-2
97-56-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-057-7
132-32-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-901-9
1694-09-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the distillation of wash oil. It consists predominantly of 2-ringed aromatic and heterocyclic hydrocarbons boiling in the range of approximately 260°C to 290°C (500°F to 554°F).
309-851-5
101316-45-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
270-651-5
68475-57-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
292-456-4
90622-55-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
270-652-0
68475-58-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
270-653-6
68475-59-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction obtained from the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 325°C to 365°C (617°F to 689°F). It contains predominantly anthracene and phenanthrene and their alkyl derivatives.
295-274-3
91995-14-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by the crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of 330°C to 350°C (626°F to 662°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.
295-275-9
91995-15-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous coal high temperature tar and boiling in the approximate range of 350°C to 360°C (662°F to 680°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.
295-276-4
91995-16-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-957-1
101794-75-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene-polypropylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-956-6
101794-74-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polystyrene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-958-7
101794-76-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation of solvent under vacuum from polymerized hydrocarbon resin. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boiling in the range of approximately 120°C to 215°C (248°F to 419°F).
295-281-1
91995-20-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
601-650-3
12001-29-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
-
132207-32-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
616-471-6
77536-66-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
601-801-3
12172-73-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
616-472-1
77536-67-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
601-649-8
12001-28-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
616-473-7
77536-68-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100°C (212°F). Composed primarily of C4 to C6 aliphatic hydrocarbons.
266-023-5
65996-88-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
202-110-6
91-95-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating catalytic cracked clarified oil with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20 and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
269-782-0
68333-26-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The substantially solvent-free product obtained by the distillation of the solvent from filtered coal extract solution produced by digesting coal in a liquid solvent. A black semi-solid, composed primarily of a complex combination of condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic nitrogen compounds, aromatic sulfur compounds, phenolic compounds and other aromatic oxygen compounds, and their alkyl derivatives.
302-683-3
94114-48-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The product obtained by filtration of coal mineral matter and undissolved coal from coal extract solution produced by digesting coal in a liquid solvent. A black, viscous, highly complex liquid combination composed primarily of aromatic and partly hydrogenated aromatic hydrocarbons, aromatic nitrogen compounds, aromatic sulfur compounds, phenolic and other aromatic oxygen compounds and their alkyl derivatives.
302-682-8
94114-47-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
268-169-5
68016-03-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
261-346-8
58591-45-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77332.
269-051-6
68186-89-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-395-9
12737-30-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.
232-287-5
8001-58-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
The oil remaining after removal by a crystallization process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar. Composed primarily of naphthalene and alkylnaphthalenes.
292-606-9
90640-85-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The high-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillates, removed. It is crystal free at approximately 5°C (41°F).
274-565-9
70321-79-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The low-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal, which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillate, removed. It is crystal free at approximately 38°C (100°F).
274-566-4
70321-80-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
206-382-7
334-88-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
-
7572-29-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Details
209-358-4
573-58-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-710-3
1937-37-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-221-1
16071-86-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude benzole (high temperature coal tar). It may be a liquid with the approximate distillation range of 150°C to 300°C (302°F to 572°F) or a semi-solid or solid with a melting point up to 70°C (158°F). It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.
310-165-3
121620-46-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the range of approximately 350°C to 400°C (662°F to 752°F). Consists predominantly of tri- and polynuclear aromatics and heterocyclic hydrocarbons.
295-304-5
91995-42-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m-, and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).
292-609-5
90640-87-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.
292-610-0
90640-88-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F). May also include unsaturated hydrocarbons such as indene and coumarone.
309-971-8
101794-90-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 230°C to 255°C (446°F to 491°F). Contains chiefly 1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaphthalene and biphenyl.
295-309-2
91995-48-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.
292-611-6
90640-89-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235°C to 255°C (455°F to 491°F).
309-972-3
101794-91-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.
292-612-1
90640-90-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds.
284-898-1
84989-09-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from the distillation of the pitch obtained from bituminous high temperature tar. Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic hydrocarbons and boiling in the range of approximately 300°C to 470°C (572°F to 878°F). The product may also contain heteroatoms.
295-312-9
91995-51-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate and boiling in the range of approximately 380°C to 410°C (716°F to 770°F). Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic hydrocarbons and heterocyclic compounds.
295-313-4
91995-52-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The distillate from coal tar having an approximate distillation range of 220°C to 450°C (428°F to 842°F). Composed primarily of three to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and other hydrocarbons.
266-026-1
65996-91-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallization of the fractional distillates from tar oil. It consists of aromatic polycyclic hydrocarbons, primarily diphenyl, dibenzofuran and acenaphthene.
284-899-7
84989-10-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.
295-295-8
91995-35-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons obtained from prefractionation (continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly of naphthalene, coumarone and indene and boils above 148°C (298°F).
285-076-5
85029-51-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The liquid product of condensation of vapors emitted during the digestion of coal in a liquid solvent and boiling in the range of approximately 30°C to 300°C (86°F to 572°F). Composed primarily of partly hydrogenated condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur, and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14.
302-688-0
94114-52-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 300°C (86°F to 572°F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.
302-689-6
94114-53-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180°C to 280°C (356°F to 536°F). Composed primarily of hydrogenated two- ring carbon compounds and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14.
302-693-8
94114-57-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Distillate obtained from the hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180°C to 300°C (356°F to 572°F. Composed primarily of two-ring aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing compounds are also present.
302-692-2
94114-56-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from a mixture of coal tar and aromatic petroleum streams having an approximate distillation range of 220°C to 450°C (428°F to 842°F). Composed primarily of 3- to 4-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
269-159-3
68188-48-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-117-3
64742-18-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
265-119-4
64742-20-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
265-114-7
64742-14-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-118-9
64742-19-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil having a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
265-121-5
64742-21-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
265-113-1
64742-13-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160°C to 190°C (320°F to 374°F).
295-292-1
91995-31-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of a petroleum oil fraction with activated charcoal for the removal of traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C28.
309-667-5
100683-97-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils in the range of approximately 343°C to 399°C (650°F to 750°F).
270-719-4
68477-29-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils in the range of approximately 288°C to 371°C (550°F to 700°F).
270-721-5
68477-30-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately below 288°C (550°F).
270-722-0
68477-31-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C16 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
295-294-2
91995-34-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-135-1
64742-34-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a treating process to remove acidic materials. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of aliphatic hydrocarbons.
265-127-8
64742-27-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-136-7
64742-35-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
265-128-3
64742-28-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
265-130-4
64742-30-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.
265-137-2
64742-36-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-147-7
64742-45-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.
265-138-8
64742-37-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-139-3
64742-38-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing heavy paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantely in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of equal to or greater than 100 SUS at 100°F (19cST at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
292-613-7
90640-91-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing light paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
292-614-2
90640-92-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C25 through C39 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 44cSt at 50°C.
295-300-3
91995-39-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the subjection of a petroleum fraction to several of the following steps: filtration, centrifugation, atmospheric distillation, vacuum distillation, acidification, neutralization, and clay treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C20.
292-615-8
90640-93-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the solvent treatment of a distillate from hydrocracked petroleum distillates. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in the range of approximately 370°C to 450°C (698°F to 842°F).
307-010-7
97488-73-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of liquid hydrocarbons obtained by recrystallization of dewaxed hydrocracked solvent-refined petroleum distillates.
295-306-6
91995-45-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum stock with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25 and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (302°F to 752°F).
309-863-0
101316-57-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of heavy catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C35 and boiling in the range of approximately 260°C to 500°C (500°F to 932°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
269-784-1
68333-28-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating intermediate catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C30 and boiling in the range of approximately 205°C to 450°C (401°F to 842°F). It contains a relatively large proportion of tricyclic aromatic hydrocarbons.
269-783-6
68333-27-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process which has been used as a heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 220°C to 450°C (428°F to 842°F). This stream is likely to contain organic sulfur compounds.
295-990-6
92201-59-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.
309-668-0
100683-98-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum with bleaching earth for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.
309-669-6
100683-99-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process which has been used as a heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 190°C to 340°C (374°F to 644°F). This stream is likely to contain organic sulfur compounds.
295-991-1
92201-60-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with neutral or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
292-616-3
90640-94-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of dewaxed light paraffinic distillate with natural or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.
292-618-4
90640-96-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by treating a dewaxed light paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.
292-620-5
90640-97-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbon obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of not less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-167-6
64742-63-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-168-1
64742-64-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent dearomatization of the residue of hydrocracked petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in the range of approximately 370°C to 450°C (698°F to 842°F).
305-589-0
94733-09-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of a hydrogenated petroleum distillate with a solvent. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C19 through C40 and boiling in the range of approximately 390°C to 550°C (734°F to 1022°F).
307-011-2
97488-74-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst and removing the aromatic hydrocarbons by solvent extraction. It consists predominantly of naphthenic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of between 13-15cSt at 40°C.
295-316-0
91995-54-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-093-4
64741-91-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
620-440-2
12510-42-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Details
The extract oil boiling in the range of approximately 220°C to 265°C (428°F to 509°F) from coal tar alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove tar bases. Composed primarily of alkylnaphthalenes.
284-901-6
84989-12-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Residue from the distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil (from bituminous coal tar and pyrolysis residual oils) with a boiling range of 240°C to 260°C (464°F to 500°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.
310-171-6
122070-80-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A neutral oil obtained by debasing and dephenolating the oil obtained from the distillation of high temperature tar and pyrolysis residual oils which has a boiliing range of 225°C to 255°C (437°F to 491°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.
310-170-0
122070-79-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate range of 220°C to 230°C (428°F to 446°F). It consists predominantly of unsubstituted and substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.
295-329-1
91995-66-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed carbolic oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.
292-622-6
90640-99-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed napthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.
292-623-1
90641-00-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines.
273-077-3
68937-63-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free). It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear aromatic hydrocarbons boiling in the range of 85°C-195°C (185°F-383°F).
309-868-8
101316-63-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The redistillate from the distillate, freed of tar acids and tar bases, from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate range of 90°C to 160°C (194°F to 320°F). It consists predominantly of benzene, toluene and xylenes.
295-323-9
91995-61-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue from toluene extraction of dried brown coal.
294-285-0
91697-23-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the base-free fraction from the distillation of coal tar, boiling in the range of approximately 250°C to 280°C (482°F to 536°F). It consists predominantly of biphenyl and isomeric dimethylnaphthalenes.
310-189-4
122384-77-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed primarily of indene, indan and alkylbenzenes.
292-624-7
90641-01-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oil boiling substantially below 145°C (293°F). Composed primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbons.
292-625-2
90641-02-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oils, having an approximate boiling range of 155°C to 180°C (311°F to 356°F). Composed primarily of indene, indan and trimethylbenzenes.
292-626-8
90641-03-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
310-191-5
122384-78-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 180°C to 220°C (356°F to 428°F). Composed primarily of naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan.
292-627-3
90641-04-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids). It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes.
310-166-9
121620-47-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons remaining after the removal of naphthalene from alkali-washed naphthalene oil by a crystallization process. It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.
310-167-4
121620-48-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The product obtained by treatment of coal tar oil alkaline extract with CO2 and CaO. Composed primarily of CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 and other organic and inorganic impurities.
292-629-4
90641-06-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of naphthalene by distillation composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
277-567-8
73665-18-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
An aromatic concentrate produced by adding water to heavy naphthenic distillate solvent extract and extraction solvent.
272-175-3
68783-00-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 19cSt at 40°C.
297-827-4
93763-10-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a heavy naphthenic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 19cSt at 40°C (100 SUS at 100°F).
292-631-5
90641-07-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt. % or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.
296-437-1
92704-08-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by treating a heavy paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C21 through C33 and boiling in the range of approximately 350°C to 480°C (662°F to 896°F).
292-632-0
90641-08-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from solvent extraction of intermediate paraffinic top solvent distillate that is treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.
295-335-4
91995-73-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1