Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
682-858-1
124719-26-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
601-308-3
114369-43-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-859-7
111850-24-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
611-378-7
56309-94-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
407-280-7
71297-11-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
601-578-2
119018-29-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
420-220-4
92771-56-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
618-112-9
88122-99-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
614-957-2
69377-81-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-885-8
26218-04-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-671-8
120116-88-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
640-101-2
83926-73-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
601-785-8
121552-61-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-070-1
156732-13-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
627-753-3
56187-04-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
600-951-7
110235-47-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-650-1
589-53-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-204-7
92-93-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-338-4
61203-83-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-166-6
95737-68-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
628-981-6
40649-36-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
602-997-3
124495-18-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
686-787-7
171850-30-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
609-565-3
38585-74-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected mutagen
Details
612-211-0
61718-80-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
604-084-5
138564-59-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
201-329-4
81-15-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
606-168-7
189278-12-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
687-587-2
74338-72-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-729-8
162208-01-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
624-986-2
42152-47-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
624-416-2
3236-71-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
218-575-3
2186-25-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-574-8
2186-24-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-407-5
99199-90-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-711-4
26447-14-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
920-820-0
114772-40-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
641-964-8
72955-94-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
640-380-0
69430-40-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
622-285-6
86393-34-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-941-6
6807-17-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
673-089-2
72752-52-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
691-976-2
151006-62-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
647-858-8
118832-72-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
690-514-7
151900-44-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
690-535-1
149626-00-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
680-229-6
61551-69-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
680-290-9
5406-86-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
801-870-1
122760-85-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-880-6
190085-41-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-873-8
92585-24-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-875-9
2109-22-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
640-376-9
18600-59-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
639-198-4
62406-73-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
639-200-3
6261-30-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
639-796-5
89544-48-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
682-165-4
41620-33-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
689-206-5
119462-56-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
626-527-1
768-56-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
680-544-9
104958-67-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
806-174-1
362-03-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
682-802-6
67739-11-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
682-803-1
13019-04-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
682-091-2
116163-96-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
628-083-4
920-36-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
688-098-7
17417-32-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-871-7
133636-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
687-641-5
2511-00-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
687-613-2
104468-21-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
687-590-9
56973-87-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
687-583-0
4277-06-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
687-597-7
111850-00-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
687-593-5
127474-91-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
690-404-9
137590-32-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
405-470-4
73807-39-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
411-830-1
114765-88-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
609-138-1
35541-81-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-258-0
141880-36-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
601-483-6
117527-94-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
601-696-4
120298-38-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
610-864-6
52583-35-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-039-7
125229-74-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
603-901-2
135158-54-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
680-543-3
130728-76-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
605-549-5
169314-88-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
200-521-5
61-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-910-5
101-05-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
231-601-8
7647-18-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
603-946-8
136210-30-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
603-947-3
136210-32-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-814-3
50864-67-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
275-728-7
71626-11-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-297-0
3813-05-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
241-775-7
17804-35-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-280-6
56-55-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-354-2
82558-50-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-905-8
52870-46-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-589-6
20627-73-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-844-7
52460-86-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
603-636-2
132584-17-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
695-869-1
73754-27-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
686-169-7
171090-93-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
608-116-9
27624-67-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
200-028-5
50-32-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-911-9
205-99-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-892-7
192-97-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-910-3
205-82-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-916-6
207-08-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-453-1
302776-68-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-575-7
170292-97-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
615-216-6
70950-45-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
616-464-8
77497-97-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-942-3
72850-64-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
612-134-2
613-62-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
249-014-0
28434-01-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
921-072-8
154862-43-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-530-1
18230-61-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
605-307-9
162881-26-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-024-5
125051-32-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
676-703-7
145052-34-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
276-205-6
71957-07-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
629-467-4
130066-57-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
203-623-8
108-86-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
-
34492-97-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
609-718-4
39562-16-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-080-5
67567-23-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
616-669-2
79241-46-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-125-6
69806-50-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-342-1
12223-77-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
215-709-2
1344-81-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
243-873-5
20548-54-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
219-363-3
2425-06-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
234-232-0
10605-21-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-291-8
128639-02-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-920-2
1698-60-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-592-2
15545-48-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-925-7
101-21-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-011-5
5598-13-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
265-268-5
64902-72-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-900-9
109125-51-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-523-1
30785-74-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
618-986-1
93952-24-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
239-056-8
14977-61-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
205-923-4
218-01-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-318-6
142891-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-308-7
935-79-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-161-1
18283-82-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
201-378-1
81-82-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
607-739-3
2550-52-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-568-7
3100-36-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
614-048-0
67299-45-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
613-374-0
63767-86-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-319-3
3066-71-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
629-092-6
17865-32-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-337-2
126990-35-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
619-014-9
94346-09-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
614-067-4
6746-94-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
237-198-5
13684-56-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
-
74195-78-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-181-8
53-70-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-404-3
76253-60-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
201-207-0
79-43-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
617-446-2
83164-33-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
672-066-4
6914-71-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
203-508-2
107-64-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected persistent in the environment
Details
301-323-2
93983-68-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-884-1
544-97-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
234-494-6
12007-01-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
238-426-6
14448-18-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
238-946-3
14874-78-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
237-411-1
13775-54-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-828-0
12035-64-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
235-033-1
12059-14-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
215-217-8
1314-06-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
205-341-0
138-86-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-017-9
131-18-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-084-2
32534-81-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
628-090-2
79463-77-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
616-116-5
7456-68-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
-
19372-20-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
215-197-0
1312-73-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
603-984-5
136897-58-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
216-474-9
1593-77-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
639-804-7
60372-77-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
603-768-0
133855-98-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-090-9
27366-72-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Details
601-081-0
111381-11-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
605-243-1
160987-57-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-301-8
71526-07-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
247-525-3
26225-79-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-714-4
84332-86-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
401-290-5
103112-35-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
626-421-5
100501-62-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
266-362-9
66441-23-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-591-0
25059-80-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
624-047-7
1070-64-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
427-490-2
158585-86-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-696-7
72490-01-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-897-7
71720-48-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
294-302-1
91697-41-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1