Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
287-500-4
85536-19-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
287-498-5
85536-17-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-802-5
68478-21-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.
269-617-2
68307-98-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
273-170-9
68952-77-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-803-0
68478-22-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
270-805-1
68478-25-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-804-6
68478-24-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.
273-173-5
68952-79-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the fractionation stabilization products from polymerization of naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.
269-618-8
68307-99-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
270-806-7
68478-26-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
269-619-3
68308-00-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-807-2
68478-27-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-808-8
68478-28-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-809-3
68478-29-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating thermal cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
269-620-9
68308-01-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of products from the catalytic cracking of gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
269-623-5
68308-03-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
269-624-0
68308-04-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists of hydrocarbon having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
269-625-6
68308-05-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of hydrodesulfurized naphtha and distillate hydrocarbon streams and treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
269-626-1
68308-06-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-810-9
68478-30-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from stripping stabilization of catalytic hydrodesulfurized vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
269-627-7
68308-07-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization products from isomerized naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
269-628-2
68308-08-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
269-629-8
68308-09-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the reaction products of propane with propylene. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
269-631-9
68308-11-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane.
270-813-5
68478-32-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5, predominantly methane and ethane.
270-814-0
68478-33-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of straight run distillates and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
269-630-3
68308-10-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
273-174-0
68952-80-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
273-176-1
68952-82-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
273-175-6
68952-81-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
269-632-4
68308-12-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-815-6
68478-34-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from the acidification of alkaline washed lignite tar distillate boiling in the range of approximately 200°C to 230°C (392°F to 446°F). Composed primarily of m- and p-ethylphenol as well as cresols and xylenols.
302-662-9
94114-29-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs.
309-888-7
101316-86-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of organic compounds obtained from brown coal and boiling in the range of approximately 200°C to 230°C (392°F to 446°F). It contains chiefly phenols and pyridine bases.
295-540-9
92062-26-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue from crude coal tar acids after removal of phenol, cresols, xylenols and any higher boiling phenols. A black solid with a melting point approximately 80°C (176°F). Composed primarily of polyalkylphenols, resin gums, and inorganic salts.
271-418-0
68555-24-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
272-361-4
68815-21-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.
284-891-3
84989-03-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225°C to 320°C (437°F to 608°F). Composed primarily of polyalkylphenols.
284-893-4
84989-05-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue from the distillation in the range of 235°C to 355°C (481°F to 697°F) of light carbolic oil.
270-713-1
68477-23-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillation fraction boiling in the range of approximately 180°C to 200°C (356°F to 392°F) from the crude bases obtained by dephenolating and debasing the carbolated oil from the distillation of coal tar. It contains chiefly aniline, collidines, lutidines and toluidines.
295-541-4
92062-27-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillation fraction boiling in the range of approximately 181°C to 186°C (356°F to 367°F) from the crude bases obtained from the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of bituminous coal tar. It contains chiefly aniline and collidines.
295-543-5
92062-28-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillation residue remaining after the distillation of the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and quinoline derivatives and toluidines.
295-544-0
92062-29-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
274-560-1
70321-67-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
293-767-8
91082-53-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
271-020-7
68513-87-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80°C to 250°C (176°F to 482°F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols.
302-674-4
94114-40-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130°C to 250°C (266°F to 410°F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.
266-016-7
65996-82-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160°C to 340°C (320°F to 644°F).
309-889-2
101316-87-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
An oil distilled from brown-coal tar. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and one- to three-ring aromatic hydrocarbons, their alkyl derivatives, heteroaromatics and one- and two-ring phenols boiling in the range of approximately 150°C to 360°C (302°F to 680°F).
309-885-0
101316-83-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The by-product from the destructive distillation of coal. Almost black semisolid. A complex combination of aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, nitrogen bases and thiophene.
232-361-7
8007-45-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Details
Coke- and ash-containing solid residues that separate on distillation and thermal treatment of bituminous coal high temperature tar in distillation installations and storage vessels. Consists predominantly of carbon and contains a small quantity of hetero compounds as well as ash components.
295-535-1
92062-20-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons with a high solid content of coal- and coke-type materials.
273-615-7
68990-61-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Solids formed during the coking of bituminous coal to produce crude bituminous coal high temperature tar. Composed primarily of coke and coal particles, highly aromatized compounds and mineral substances.
309-726-5
100684-51-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in low temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, aromatic nitrogen bases, and their alkyl derivatives.
266-025-6
65996-90-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Residues from fractional distillation of low temperature coal tar to remove oils that boil in a range up to approximately 300°C (572°F). Composed primarily of aromatic compounds.
309-887-1
101316-85-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The deposit removed from crude coal tar storages. Composed primarily of coal tar and carbonaceous particulate matter.
293-764-1
91082-50-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
220-012-1
2602-46-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-123-1
51-79-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
The combination of wastes formed by the coking of bituminous coal tar pitch. It consists predominantly of carbon.
295-549-8
92062-34-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
221-695-9
3194-55-6
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
220-384-5
2746-19-2
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-996-6
94050-90-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
685-101-3
192725-50-1
Harmonised classification for eye damage
Details
212-557-9
826-62-0
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-830-1
26590-20-5
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
607-526-5
250688-43-8
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
607-140-7
227085-51-0
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
611-448-7
57018-52-7
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
400-900-7
22961-82-6
Harmonised classification for eye damage
Details
622-115-0
652-18-6
Harmonised classification for eye damage
Details
255-853-3
42498-58-8
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-725-2
586372-44-3
Harmonised classification for eye damage
Details
605-611-1
171599-85-2
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
619-435-8
99469-99-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
257-765-0
52234-82-9
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
629-965-1
53250-83-2
Harmonised classification for eye damage
Details
216-455-5
1589-47-5
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-082-7
1570-95-2
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-213-8
88805-65-6
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
216-935-4
1702-17-6
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
664-229-3
3250-74-6
Harmonised classification for eye damage
Details
617-627-6
84793-24-8
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
605-600-1
171054-89-0
Harmonised classification for eye damage
Details
611-241-1
5521-55-1
Harmonised classification for eye damage
Details
606-766-8
214362-06-8
Harmonised classification for eye damage
Details
629-753-9
208535-04-0
Harmonised classification for eye damage
Details
804-567-2
92761-26-7
Harmonised classification for eye damage
Details
629-292-3
617-55-0
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
640-381-6
31506-43-1
Harmonised classification for eye damage
Details
809-489-2
83623-61-4
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
618-020-9
87460-09-1
Harmonised classification for eye damage
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-320-2
39148-24-8
Harmonised classification for eye damage
Suspected mutagen
Details
201-898-9
89-32-7
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
616-452-2
77341-67-4
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-205-1
140876-13-7
Harmonised classification for eye damage
Details
216-906-6
1694-82-2
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-086-3
13149-00-3
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-957-7
129-64-6
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-598-0
97-64-3
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
928-609-5
208535-04-0
Harmonised classification for eye damage
Details
219-468-4
2439-99-8
Harmonised classification for eye damage
Suspected persistent in the environment
Details
411-740-2
22411-22-9
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
664-286-4
22411-22-9
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
256-356-4
48122-14-1
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-566-1
57110-29-9
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
807-886-5
77214-82-5
Harmonised classification for eye damage
Details
618-704-7
91125-43-8
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
640-377-4
97888-41-0
Harmonised classification for eye damage
Details
606-100-6
187026-95-5
Harmonised classification for eye damage
Details
604-530-9
14657-64-8
Harmonised classification for eye damage
Details
618-852-2
92484-48-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected respiratory sensitiser
Details
238-009-9
14166-21-3
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-718-1
321912-47-4
Harmonised classification for eye damage
Details
692-095-6
6485-67-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
238-967-8
14898-79-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-168-1
4221-99-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
412-470-8
73246-45-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
240-029-8
15892-23-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-310-6
105-57-7
Harmonised classification for eye irritation
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-076-1
629-14-1
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
216-853-9
1680-21-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
216-823-5
1675-54-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-644-1
4986-89-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
-
130014-35-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
203-239-0
104-80-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected skin sensitiser
Details
222-540-8
3524-68-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
213-090-3
923-26-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
687-586-7
25634-93-9
Harmonised classification for eye irritation
Details
252-343-2
35073-27-9
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
612-178-2
61597-96-4
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
406-235-9
72531-53-4
Harmonised classification for eye irritation
Details
220-426-2
2761-09-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
602-947-0
123599-82-6
Harmonised classification for eye irritation
Details
629-743-4
57280-22-5
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
609-014-7
34640-92-1
Harmonised classification for eye irritation
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-328-1
94-37-1
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
232-572-4
9001-00-7
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
209-772-5
592-84-7
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
232-671-2
9004-07-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
604-264-3
141942-85-0
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
232-599-1
9001-33-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-818-1
542-55-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
203-769-2
110-45-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
210-901-2
625-55-8
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-449-8
2155-30-8
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-930-0
547-64-8
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-083-3
103-16-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
232-627-2
9001-73-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
211-340-6
638-49-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
232-629-3
9001-75-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
203-798-0
110-74-7
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
232-966-6
9068-59-1
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
227-964-7
6053-68-5
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
232-645-0
9001-98-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
617-100-0
8051-02-3
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
212-105-0
762-75-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
232-650-8
9002-07-7
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
607-831-3
-
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
619-434-2
99464-83-2
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
623-336-5
69227-51-6
Harmonised classification for mutagenicity
Details
637-011-0
41107-56-6
Harmonised classification for mutagenicity
Details
219-014-5
2314-97-8
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected mutagen
Details
276-158-1
71888-89-6
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
271-084-6
68515-42-4
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-741-3
79815-20-6
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-174-3
101205-02-1
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
231-057-1
7425-14-1
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-724-2
70657-70-4
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
805-960-1
183196-57-8
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
204-212-6
117-82-8
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
603-411-9
1303-96-4
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
234-343-4
11113-50-1
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
601-808-1
12179-04-3
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
201-559-5
84-75-3
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-087-9
32536-52-0
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-731-1
591-78-6
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
237-560-2
13840-56-7
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
235-541-3
12267-73-1
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
213-608-8
993-16-8
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
695-688-8
85702-90-5
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
253-465-9
37329-65-0
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Details
232-589-7
9001-22-3
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Details
617-092-9
80498-15-3
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Details
638-967-1
6613-44-1
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
209-130-4
556-56-9
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
628-150-8
137796-06-6
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
402-090-0
87025-52-3
Harmonised classification for skin corrosion
Details
605-483-7
167678-46-8
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
410-270-5
770722-46-8
Harmonised classification for skin corrosion
Details
403-070-4
51395-42-7
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
215-209-4
1313-60-6
Harmonised classification for skin corrosion
Details
233-109-9
10034-85-2
Harmonised classification for skin corrosion
Details
212-737-7
865-34-9
Harmonised classification for skin corrosion
Details
680-293-5
21369-64-2
Harmonised classification for skin corrosion
Details
616-646-7
-
Harmonised classification for skin corrosion
Details
232-178-2
7789-60-8
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
231-119-8
7440-09-7
Harmonised classification for skin corrosion
Details
231-594-1
7646-93-7
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2