Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
600-969-5
110488-70-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
284-348-0
84852-36-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
285-909-2
85166-19-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
287-471-8
85508-46-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
287-592-6
85551-28-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
284-347-5
84852-35-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
226-908-9
5543-58-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-037-1
156052-68-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-224-0
96525-23-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-891-2
153233-91-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
601-267-1
113614-08-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-907-3
5543-57-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-252-0
161326-34-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-687-0
793669-26-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-732-0
7705-14-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
402-340-9
32760-80-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
602-993-1
124379-29-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-648-1
1336-36-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected bioaccumulative
Details
616-243-6
756-13-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
608-155-1
27955-94-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
605-613-2
1717-00-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
4482-55-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-502-7
16610-63-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
277-543-7
73581-79-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
284-032-2
84777-06-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
633-380-7
54914-85-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
615-116-2
70445-33-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
601-761-7
121246-28-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
600-792-3
106990-43-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
609-431-4
37441-29-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
620-418-2
15263-53-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected persistent in the environment
Details
618-113-4
88128-57-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
624-729-4
52667-88-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
682-397-6
17351-75-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
209-663-2
589-90-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
613-178-5
63187-91-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-393-2
130201-57-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
600-101-5
100491-29-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-392-9
103112-35-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
614-346-0
68157-60-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
640-966-6
98377-35-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
633-500-8
55612-11-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
603-166-8
126801-58-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-251-2
141776-32-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-514-0
104040-78-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-676-5
120162-55-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-744-4
120923-37-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-215-5
101463-69-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-422-2
484-33-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
250-010-6
30043-49-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
692-550-9
41870-52-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
618-727-2
91273-04-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Details
683-265-0
139504-68-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
600-387-1
103055-07-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-298-9
82097-50-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
682-582-1
19450-38-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
601-598-1
119313-12-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
604-081-9
138526-69-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
423-830-9
20627-73-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
805-607-1
156679-41-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
682-760-9
2687-96-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
617-179-1
80844-07-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-889-4
92952-81-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-752-9
81406-37-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-158-2
188907-52-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-013-9
2687-94-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-668-2
842-07-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-985-0
136920-10-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
605-356-6
164288-56-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
686-599-5
79185-77-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
606-471-4
202420-04-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
603-776-4
133909-99-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
618-987-7
93957-49-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-698-6
173838-67-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-017-2
155601-30-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
601-665-5
120068-79-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
622-127-6
67669-19-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
604-488-1
145701-23-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
600-456-6
103597-45-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected respiratory sensitiser
Details
209-855-6
594-82-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
207-346-3
464-06-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-266-4
564-02-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
600-143-4
10097-02-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-923-0
75-99-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
687-589-3
103694-68-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
200-906-8
75-83-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
209-689-4
590-73-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
209-680-5
590-35-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
209-207-2
560-21-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-292-6
565-75-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
627-924-2
16063-70-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
201-193-6
79-29-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-547-1
584-94-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-280-0
565-59-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-095-7
60168-88-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-486-4
107-39-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
605-265-1
161717-32-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Details
629-199-8
154862-43-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
617-146-1
80693-00-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
209-649-6
589-43-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-548-0
108-08-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-169-1
7078-98-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
209-745-8
592-13-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
627-793-1
106917-31-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
72319-19-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
411-260-3
117907-43-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
687-558-4
3147-77-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-425-0
68049-83-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
600-284-1
10217-34-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-583-8
147315-50-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected mutagen
Details
277-328-8
73250-68-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-415-4
297730-93-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
603-107-6
125971-96-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-394-6
99105-77-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
403-790-9
108673-51-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
617-219-8
81334-34-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
627-750-7
54574-82-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
617-683-1
85153-93-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Details
608-407-0
2973-59-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
687-976-7
34036-80-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
604-959-1
154486-27-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-494-4
83857-96-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
603-347-1
129630-19-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
620-437-6
129630-17-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
277-704-1
74070-46-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-583-0
67129-08-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-437-6
16634-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
627-430-7
42413-03-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
687-596-1
118562-73-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
611-517-1
57374-49-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
231-480-1
7580-31-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
279-452-8
80387-97-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
603-084-2
125643-61-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
675-387-8
69045-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
638-767-4
474510-57-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
605-053-9
156324-82-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-747-9
592-27-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-730-6
591-76-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
203-523-4
107-83-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
686-564-4
4299-07-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
600-554-9
104295-55-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-547-3
118658-98-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
209-474-5
581-89-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
680-217-0
83708-14-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
601-258-2
1134-94-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
618-988-2
93957-50-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
618-539-0
90357-53-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-454-5
103577-66-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
611-608-6
57999-49-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
406-840-8
101664-25-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
622-154-3
6390-69-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
611-759-8
58890-25-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Details
209-243-9
563-16-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-230-8
562-49-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
219-374-3
2426-02-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
209-504-7
583-48-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
245-951-4
23950-58-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-121-8
88150-62-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-590-5
25059-78-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
258-527-9
53404-28-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
218-951-7
2300-66-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
609-792-8
40188-41-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
603-204-3
127519-17-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
641-004-8
125109-85-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
407-380-0
120923-37-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
432-020-4
142623-48-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-358-7
140-41-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
402-540-6
105254-85-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
243-215-7
19666-30-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-637-6
39807-15-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-520-1
131807-57-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
692-291-1
179104-32-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
611-595-7
57960-19-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-187-2
609-26-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-923-0
1067-08-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-621-0
619-99-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
210-529-0
617-78-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
688-945-0
192439-46-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
209-660-6
589-81-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-643-3
589-34-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
202-481-4
96-14-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
629-724-0
302-97-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
605-155-3
158585-86-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
600-745-7
106461-41-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Details
685-433-9
78531-61-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
407-600-5
120187-29-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
407-500-1
21983-80-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
201-328-9
81-14-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
606-854-6
21873-52-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-937-9
13595-25-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
427-350-0
182235-14-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
605-085-3
1571-75-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
672-713-0
107934-68-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
638-739-1
110726-28-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
603-434-4
130755-46-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-230-7
101657-77-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
629-094-7
1823-59-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
618-270-9
89392-03-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
413-510-7
147374-67-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2