Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
265-102-1
64742-03-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating the extract, obtained from a solvent extraction process, with hydrogen in the presence of a catalyst under conditions primarily to remove sulfur compounds. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30. This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
295-338-0
91995-75-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction of the distillation of an extract from the solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates that is subjected to a sulfuric acid refining. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.
295-339-6
91995-76-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillate treated with activated charcoal to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.
309-672-2
100684-02-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates treated with bleaching earth to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.
309-673-8
100684-03-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert the organic sulfur to hydrogen sulfide which is eliminated. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C40 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 10cSt at 40°C.
295-340-1
91995-77-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by treating a light paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C26 and boiling in the range of approximately 280° to 400°C (536°F to 752°F).
292-633-6
90641-09-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oil. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
295-341-7
91995-78-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oils treated with bleaching earth for removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
309-675-9
100684-05-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
295-342-2
91995-79-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oil treated with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
309-674-3
100684-04-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a solvent dewaxed petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 19cSt at 40°C.
297-829-5
93763-11-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of Foot's oil with sulfuric acid. It consists predominantly of branched-chain hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
300-225-7
93924-31-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-126-0
97862-76-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-127-6
97862-77-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Diesel engine fuel produced by the hydrogenation of the middle distillate fraction of the products of hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 200°C to 280°C (392°F to 536°F). Composed primarily of hydrogenated two-ring hydrocarbons and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C14.
302-695-9
94114-59-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Jet engine fuel produced by hydrogenation of the middle distillate fraction of the products of hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180°C to 225°C (356°F to 473°F). Composed primarily of hydrogenated two-ring hydrocarbons and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C12.
302-694-3
94114-58-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C25 and boiling in the range of approximately 230°C to 400°C (446°F to 752°F).
265-112-6
64742-12-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C25 and boiling in the range of approximately 230°C to 400°C (446°F to 752°F).
265-129-9
64742-29-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by hydrodesulfurization of heavy coker distillate stocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range C18 to C44 and boiling in the range of approximately 304°C to 548°C (579°F to 1018° F). Likely to contain 5% or more of 4- to 6- membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
285-555-9
85117-03-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by catalytic dehydrosulfurization of thermal-cracked light vacuum petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C20 and boiling in the range of approximately 270°C to 370°C (518°F to 698°F).
308-278-8
97926-59-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C25 and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).
265-092-9
64741-90-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
308-128-1
97862-78-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.
271-737-5
68606-27-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.
270-746-1
68477-65-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present.
270-747-7
68477-66-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by treating the feed from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene.
271-623-5
68602-82-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the gases of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6.
270-748-2
68477-67-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-749-8
68477-68-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.
270-751-9
68477-70-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and ethylene. It contains predominantly hydrocarbons such as methane, ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, nitrogen and carbon monoxide.
270-766-0
68477-84-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.
270-767-6
68477-85-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 and hydrogen.
270-762-9
68477-81-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to conserve hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also contain various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-761-3
68477-80-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
270-763-4
68477-82-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
273-169-3
68952-76-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3.
270-755-0
68477-73-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-756-6
68477-74-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5.
270-757-1
68477-75-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.
272-203-4
68783-64-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4.
270-758-7
68477-76-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.
270-999-8
68513-14-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C4.
270-760-8
68477-79-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.
270-754-5
68477-72-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-871-7
68918-99-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.
270-768-1
68477-86-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-872-2
68919-00-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.
271-742-2
68606-34-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.
270-773-9
68477-91-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.
272-873-8
68919-01-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
270-774-4
68477-92-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-874-3
68919-02-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.
272-875-9
68919-03-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3-C4 splitter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons.
272-893-7
68919-20-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.
271-000-8
68513-15-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3.
270-776-5
68477-93-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by desulfurization of gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.
295-397-2
92045-15-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
295-398-8
92045-16-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
295-399-3
92045-17-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, predominantly propane.
270-777-0
68477-94-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.
270-778-6
68477-95-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-876-4
68919-04-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.
271-001-3
68513-16-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
272-182-1
68783-06-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.
270-779-1
68477-96-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.
270-780-7
68477-97-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of gases obtained from flash of the effluents after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
295-400-7
92045-18-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5.
272-775-5
68911-58-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.
272-776-0
68911-59-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-781-2
68477-98-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
270-782-8
68477-99-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-878-5
68919-05-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.
271-002-9
68513-17-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained as a mixture of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed.
295-401-2
92045-19-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
272-879-0
68919-06-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.
271-258-1
68527-15-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.
272-343-6
68814-90-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.
272-880-6
68919-07-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
272-881-1
68919-08-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.
270-783-3
68478-00-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.
271-003-4
68513-18-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.
271-005-5
68513-19-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-784-9
68478-01-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.
270-785-4
68478-02-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
270-788-0
68478-04-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.
270-787-5
68478-03-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
295-402-8
92045-20-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
271-625-6
68602-84-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by the fractionation of products from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
273-269-7
68955-33-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam cracking process. It consists predominantly of propylene with some propane and boils in the range of approximately minus 70°C to 0°C (minus 94°F to 32°F).
295-404-9
92045-22-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.
273-270-2
68955-34-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It consists of methane, ethane, and propane.
272-882-7
68919-09-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.
272-884-8
68919-11-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
270-789-6
68478-05-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifiner unit.
272-885-3
68919-12-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Motor fuel produced by the reforming of the refined naphtha fraction of the products of hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of aromatic and naphthenic hydrocarbons, their alkyl derivatives and alkyl hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C9.
302-691-7
94114-55-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
211-653-8
680-31-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene mixture with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70°C to 120°C (158°F to 248°F).
309-745-9
100801-63-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The oil obtained from the heat treatment of polyethylene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of 70°C to 120°C (158°F to 248°F).
309-748-5
100801-65-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70°C to 210°C (158°F to 410°F).
309-749-0
100801-66-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 42°C (-263°F to -44°F).
271-259-7
68527-16-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 0.5°C (-263°F to 31°F).
271-032-2
68514-31-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
271-261-8
68527-19-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately -164°C to -0.5°C(-263°F to 31°F).
271-038-5
68514-36-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 2.2cSt at 40°C (104°F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C17 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
307-757-9
97722-08-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of heavy paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C20 and boiling in the range of approximately 230°C to 350°C (446°F to 662°F). It produces a finished oil having a viscosity of 2cSt at 100°C (212°F).
307-660-1
97675-86-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 9.5cSt at 40°C (104°F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C27 and boiling in the range of approximately 240°C to 400°C (464°F to 752°F).
307-758-4
97722-09-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
305-971-7
95371-04-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 16cSt at 40°C (104°F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C29 and boiling in the range of approximately 250°C to 425°C (482°F to 797°F).
307-760-5
97722-10-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a middle distillate with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C20 and boiling in the range of approximately 290°C to 350°C (554°F to 662°F). It produces a finished oil having a viscosity of 2cSt at 100°C (212°F).
307-659-6
97675-85-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent dewaxing of a distillation residue from a hydrocracked paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C20 and boiling in the range of approximately 360°C to 500°C (680°F to 932°F). It produces a finished oil having a viscosity of 4.5cSt at approximately 100°C (212°F).
307-662-2
97675-88-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
305-972-2
95371-05-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a solvent-deasphalted short residue with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C30 and boiling in the range of approximately 300°C to 400°C (572°F to 752°F). It produces a finished oil having a viscosity of 4cSt at approximately 100°C (212°F).
307-661-7
97675-87-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the catalytic hydrotreatment of a solvent deasphalted short residue having a viscosity of 8cSt at approximately 100°C (212°F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C40 and boiling in the range of approximately 300°C to 500°C (592°F to 932°F).
307-755-8
97722-06-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
271-734-9
68606-25-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
300-257-1
93924-61-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
292-617-9
90640-95-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
308-289-8
97926-70-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction from a naphthenic distillate having a viscosity of 27cSt at 100°C (212°F). It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C26 through C55 and boiling in the range of approximately 395°C to 640°C (743°F to 1184°F).
307-753-7
97722-04-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
308-131-8
97862-81-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
308-290-3
97926-71-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
308-287-7
97926-68-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
308-133-9
97862-83-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
305-975-9
95371-08-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
305-974-3
95371-07-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
270-682-4
68476-42-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
297-857-8
93763-38-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
244-959-5
22398-80-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Details
The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low-temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of C6-10 hydrocarbons.
292-635-7
90641-11-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
620-400-4
12031-65-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C50. May contain organic salts of alkali metals, alkaline earth metals, and/or aluminium compounds.
278-011-7
74869-21-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40°C (104°F).
309-875-6
101316-70-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
295-423-2
92045-42-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
307-034-8
97488-95-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent deparaffination of the hydrogenated raffinate obtained by solvent extraction of a hydrotreated petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C40 and boiling in the range of approximately 370°C to 550°C (698°F to 1022°F).
305-595-3
94733-16-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40°C (104°F).
309-876-1
101316-71-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
295-424-8
92045-43-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
-
12673-58-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
239-213-0
15159-40-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-961-9
129-73-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-600-8
2832-40-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 to C9. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.
302-690-1
94114-54-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
307-035-3
97488-96-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-172-3
64742-68-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-173-9
64742-69-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by removing straight chain paraffin hydrocarbons as a solid by treatment with an agent such as urea. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-179-1
64742-75-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil having a viscosity less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-180-7
64742-76-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77900.
271-853-6
68610-24-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
257-970-5
52502-12-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-824-9
12035-38-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
235-752-0
12653-76-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-825-4
12035-39-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
239-876-6
15780-33-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
274-755-1
70692-93-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which nickel (II) oxide and silicon oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of olivine. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
271-112-7
68515-84-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from sulfur-containing paraffinic crude oil. It consists predominantly of a solvent refined deparaffinated lubricating oil with a viscosity of 65cSt at 50°C.
295-810-6
92129-09-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with bentonite for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-297-1
97926-77-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-298-7
97926-78-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from liqnite carbonization tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or an adducting process. It consists predominantly of straight and branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
295-454-1
92045-71-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with activated carbon for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-296-6
97926-76-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from liqnite carbonization tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or an adducting process treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of straight and branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
295-455-7
92045-72-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained when petrolatum is treated with Al2O3 to remove polar components and impurities. It consists predominantly of saturated, crystalline, and liquid hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25.
285-098-5
85029-74-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum petrolatum with activated carbon for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.
308-149-6
97862-97-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum petrolatum with silicic acid for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.
308-150-1
97862-98-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons. It consists predominantly of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. It may also contain small amounts of nitrogen, oxygen and sulfur compounds. This category encompasses light, medium, and heavy petroleums, as well as the oils extracted from tar sands. Hydrocarbonaceous materials requiring major chemical changes for their recovery or conversion to petroleum refinery feedstocks such as crude shale oils, upgraded shale oils and liquid coal fuels are not included in this definition.
232-298-5
8002-05-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.
271-750-6
68607-11-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
Residue from the distillation of crude phenanthrene boiling in the approximate range of 340°C to 420°C (644°F to 788°F). It consists predominantly of phenanthrene, anthracene and carbazole.
310-169-5
122070-78-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. It consists predominantly of a mixture of monohydric and dihydric phenols.
284-881-9
84988-93-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
293-435-2
91079-47-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
263-072-4
61789-60-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The residue obtained during the distillation of high boiling fractions from bituminous coal high temperature tar and/or pitch coke oil, with a softening point of 140° to 170°C (284°F to 392°F) according to DIN 52025. Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic compounds which also contain heteroatoms.
302-650-3
94114-13-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex black solid or semi-solid obtained from the distillation of a low temperature coal tar. It has a softening point within the approximate range of 40°C to 180°C (104°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of hydrocarbons.
292-651-4
90669-57-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex black solid obtained by the heat treatment of low temperature coal tar pitch. It has a softening point within the approximate range of 50°C to 140°C (122°F to 284°F). Composed primarily of a complex mixture of aromatic compounds.
292-653-5
90669-58-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The product obtained by air-blowing, at elevated temperature, low-temperature coal tar pitch. It has a softening-point within the approximate range of 70°C to 180°C (158°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of hydrocarbons.
292-654-0
90669-59-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The residue from the distillation of a mixture of coal tar and aromatic petroleum streams. A solid with a softening point from 40°C to 180°C (104°F to 356°F). Composed primarily of a complex combination of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
269-109-0
68187-57-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
601-721-9
12056-51-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
307-769-4
97722-19-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities.
309-710-8
100684-37-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a residual oil with a natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400°C (752°F).
265-143-5
64742-41-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with bleaching earth for the removal of trace polar constituents and impurities.
309-711-3
100684-38-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced by solvent removal of paraffins from the residue of the distillation of acid-treated, hydrocracked heavy paraffins and boiling approximately above 380°C (716°F).
295-499-7
92061-86-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340°C to 400°C (644°F to 752°F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.
295-505-8
92061-92-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
The residue from the fractional distillation of wash oil boiling in the approximate range of 270°C to 330°C (518°F to 626°F). It consists predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.
295-506-3
92061-93-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Residue from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the range of approximately 400°C to 470°C (752°F to 846°F). Composed primarily of polynuclear aromatic hydrocarbons, and heterocyclic compounds.
295-507-9
92061-94-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A cohesive powder composed of coal mineral matter and undissolved coal remaining after extraction of coal by a liquid solvent.
302-681-2
94114-46-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex residuum from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately above 399°C (750°F).
270-792-2
68478-13-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A very complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of vacuum residuum and the products from a thermal cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20 and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
272-187-9
68783-13-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C(446°F).
270-983-0
68512-61-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a residual fraction from the distillation of hydrotreated steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 200°C to 350°C (32°F to 662°F).
295-514-7
92062-00-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as residue from the distillation of steam cracked heat soaked naphtha and boiling in the range of approximately 150°C to 350°C (302°F to 662°F).
297-905-8
93763-85-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a column bottom from the separation of effluents from steam cracking naphtha at a high temperature. It boils in the range of approximately 147°C to 300°C (297°F to 572°F) and produces a finished oil having a viscosity of 18cSt at 50°C.
295-517-3
92062-04-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained during the production of refined petroleum tar by the distillation of steam cracked tar. It consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and organic sulfur compounds.
292-657-7
90669-75-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex residuum from the distillation of steam-cracked petroleum residues.
273-272-3
68955-36-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate by treatment of a petroleum slack wax fraction with sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.
292-659-8
90669-77-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of petroleum slack wax with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities.
309-723-9
100684-49-9
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum fraction by solvent deparaffination. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
295-524-1
92062-10-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting slack wax with activated carbon for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-155-9
97863-04-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting petroleum slack wax with bentonite for removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-156-4
97863-05-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of low-melting petroleum slack wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
295-525-7
92062-11-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting petroleum slack wax with silicic acid for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
308-158-5
97863-06-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2