Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
207-447-2
472-11-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-776-3
126-19-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-826-9
33069-62-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-339-2
114977-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-078-4
6754-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
613-967-4
66634-97-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-449-6
130929-57-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
605-343-5
1637-39-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-581-0
387868-07-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-496-6
500292-86-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-508-4
202982-65-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
630-931-3
37962-27-9
Suspected mutagen
Details
606-291-6
19337-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-228-7
81397-67-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-691-8
90985-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
612-045-9
60838-50-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
601-144-2
111974-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-355-4
53092-52-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-307-2
53023-67-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-291-9
18409-21-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-522-1
57022-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-517-1
21662-16-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-372-9
18485-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-535-3
33467-79-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-947-3
64576-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-147-1
30361-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-290-3
18409-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-148-7
30361-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
301-981-0
94087-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
611-758-2
58880-19-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-872-6
544-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-346-5
56699-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-516-6
21662-15-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
617-954-4
87081-35-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-486-5
31147-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-372-7
56767-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
241-557-1
17587-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-394-9
5820-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
266-886-8
67674-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-083-7
72928-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-874-2
67674-36-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-574-9
76917-23-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-515-0
21662-13-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-025-5
94088-26-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-715-6
94133-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-182-4
93923-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-178-6
557-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-816-8
28069-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
307-790-9
97752-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
271-442-1
68555-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-424-5
97259-62-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
287-597-3
85554-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-769-3
31701-42-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
628-656-9
51594-55-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
601-283-9
113826-06-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-917-3
52950-18-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
604-810-0
15165-67-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-348-9
102767-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-060-3
62600-71-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
618-996-6
94050-90-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-241-2
71031-02-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
604-331-7
143142-90-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-096-5
702687-42-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
604-513-6
14618-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-772-4
65291-30-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
619-184-4
95977-29-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-810-9
2578-33-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-614-4
104898-06-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-440-1
116619-64-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-972-9
62249-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-448-7
3760-95-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-463-2
77495-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-181-9
616-16-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-983-5
938-79-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-637-6
20780-53-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-997-1
94051-08-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-487-1
20283-92-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
617-794-5
86060-81-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
611-463-9
57090-45-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
617-190-1
81025-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
610-091-4
42969-65-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
618-534-3
90357-06-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-756-0
175481-36-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-508-9
14611-52-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-977-3
60456-26-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-038-5
4254-14-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-751-5
72300-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
677-189-7
564-00-1
Suspected mutagen
Details
615-177-5
70831-56-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
619-381-5
989-51-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-299-8
368421-58-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-308-4
898290-88-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-324-2
37031-29-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
614-943-6
69227-93-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
626-108-3
1758-33-4
Suspected mutagen
Details
607-381-8
244634-31-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
637-404-7
20847-05-6
Suspected mutagen
Details
633-373-9
66927-03-5
Suspected mutagen
Details
615-042-0
69984-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-519-0
118-34-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-359-0
475160-61-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-880-8
219794-81-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-008-3
155396-69-3
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
630-839-3
147027-04-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
612-947-2
62147-49-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
605-028-2
155836-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-501-9
83-79-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-362-3
766-17-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
279-018-8
78964-85-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
255-802-5
42399-54-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-486-0
4382-33-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-543-4
480-18-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-710-7
65350-86-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-739-7
71634-82-7
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-731-3
71628-07-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-487-0
89329-09-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
289-489-1
89329-11-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
287-241-7
85443-49-8
Suspected persistent in the environment
Details
243-994-3
20728-75-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
243-993-8
20728-73-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-730-8
71628-03-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-872-4
5524-05-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-490-7
89329-12-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-488-6
89329-10-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-729-2
71627-65-1
Suspected persistent in the environment
Details
620-436-0
75736-33-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
627-364-9
70987-78-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
609-239-0
36394-75-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
603-062-2
125353-44-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-494-2
1135-66-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
263-252-2
61826-54-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-251-7
61826-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-253-8
61826-56-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
928-037-6
2752-38-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-453-3
90104-21-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-944-5
22161-81-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-485-0
202825-46-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-964-2
6034-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-832-2
122151-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-235-5
81445-44-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-569-3
1188-38-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
614-150-5
67843-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-242-8
71031-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
603-381-7
130025-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-954-4
154445-77-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-717-9
39537-23-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-824-0
4033-27-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-380-7
16495-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-292-9
162537-11-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-374-9
129940-50-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
621-436-3
116355-83-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
617-383-0
82717-96-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
606-683-7
20989-17-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-176-7
112245-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
637-341-5
57564-91-7
Suspected mutagen
Details
607-637-9
25190-06-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
608-381-0
29617-66-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
612-971-3
62249-80-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-509-5
30608-62-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-528-9
50418-68-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-833-8
122151-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
605-661-4
1730-91-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-068-9
42856-71-3
Suspected toxic for reproduction
Details
610-071-5
4286-15-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-638-1
20780-54-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-516-6
38075-43-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-393-5
82834-12-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
603-503-9
131724-45-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-925-7
52980-68-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-655-9
850222-40-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-041-7
60827-45-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
695-249-0
137862-53-4
Suspected toxic for reproduction
Details
600-146-0
100986-85-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-322-9
2914-69-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
691-561-6
84057-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-525-1
84057-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-039-0
4254-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-003-6
87392-07-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-798-6
107133-36-8
Suspected toxic for reproduction
Details
618-046-0
87679-37-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-180-7
80875-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
608-899-7
3371-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-127-7
62996-74-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
603-082-1
125590-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-717-2
79645-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-866-1
21967-41-9
Suspected respiratory sensitiser
Details
242-336-2
18450-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-424-7
7179-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-544-0
203866-13-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
610-356-4
475160-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-879-2
219794-79-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-672-4
173334-57-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-070-1
156732-13-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-347-9
7177-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-290-4
70051-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-194-1
18309-28-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-750-3
87-53-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
261-863-9
59697-07-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-443-3
33286-22-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-046-7
24158-88-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1