Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
603-489-4
13149-03-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
923-092-2
319-03-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
270-149-6
68411-80-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.
232-318-2
8003-22-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-684-1
72480-09-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-961-9
6222-49-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-590-4
25180-26-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
614-111-2
6771-80-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-549-1
6426-76-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
606-784-6
2150-53-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-807-3
6548-39-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-869-3
33448-68-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-974-7
4197-00-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-837-6
259685-51-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
606-771-5
214559-61-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
601-905-9
12217-74-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-743-6
6507-84-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-544-4
6426-72-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-693-4
25317-17-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
612-984-4
6226-88-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-656-3
6470-37-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
303-621-8
94201-36-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-571-3
3102-56-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-232-7
23433-05-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-346-9
143338-44-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
610-269-1
4570-45-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-840-9
497-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-665-4
3174-67-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-684-7
149-31-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
241-788-8
17831-67-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-134-4
40902-58-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-082-8
54018-94-9
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
234-051-7
10517-44-9
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
270-850-7
68479-02-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
614-012-4
67022-37-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
617-415-3
82958-56-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-939-6
415938-92-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-186-3
5469-66-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
235-780-3
12712-28-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-127-0
88201-29-0
Suspected carcinogen
Details
293-883-9
91648-24-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
273-509-0
68987-95-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-099-3
68937-88-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
606-133-6
188252-26-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-459-7
376395-28-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-965-9
7332-39-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
606-150-9
18867-45-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-872-1
927-18-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-837-8
86357-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
611-225-4
55057-81-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
273-070-5
68937-48-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
614-056-4
67385-16-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-139-1
22703-76-0
Suspected carcinogen
Details
607-868-5
2612-28-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
214-705-8
1188-09-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
246-287-8
24493-53-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-481-6
821-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
282-742-7
84370-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-648-4
68901-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
605-995-0
183388-64-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
603-264-0
128244-40-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-600-4
5434-31-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-649-7
6316-16-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-487-9
4876-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-522-8
4897-50-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-379-6
33100-27-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-965-0
23978-55-4
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
206-043-3
296-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-530-3
31249-95-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
303-315-4
94160-32-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
251-833-3
34122-40-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
276-332-7
72089-07-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-773-7
126-15-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-009-2
56136-14-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-078-9
115-28-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-467-6
2157-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-723-7
59377-74-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-724-2
59377-75-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-392-3
21446-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-196-1
28749-00-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-710-1
31571-52-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
273-340-2
68957-43-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-621-1
5910-28-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
269-293-2
68214-42-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-603-7
2475-45-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-362-4
81-58-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-773-5
493-04-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-365-0
81-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-335-0
94107-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-119-1
28634-38-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-223-2
66181-84-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
258-149-4
52741-01-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-836-8
84434-38-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-477-1
83598-13-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-251-3
19721-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
269-341-2
68227-27-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-037-2
6407-69-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-269-7
22862-76-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-506-2
476-56-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-301-3
83249-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-356-2
2131-41-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-835-2
84434-37-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-799-6
59121-99-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-194-4
68519-97-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-357-8
2131-42-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-373-3
33089-36-0
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-042-8
296-35-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
266-494-7
66843-21-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-784-0
77887-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-299-3
70069-04-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-751-8
33941-15-0
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
274-023-1
69496-26-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
624-729-4
52667-88-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
682-754-6
112193-77-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
600-097-5
10045-25-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
266-523-3
66943-05-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-617-4
80900-27-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-036-5
294-93-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-224-5
75507-26-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-783-5
77887-88-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-964-5
23978-10-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
619-228-2
96556-05-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-549-0
41775-76-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-891-3
7357-94-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
603-418-7
130434-62-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
609-491-1
37933-61-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
608-360-6
29419-92-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-039-1
295-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-249-6
71089-74-2
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-758-4
214078-92-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-758-6
29660-48-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-302-9
83249-34-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-391-9
27299-12-3
Suspected skin sensitiser
Details
305-347-4
94442-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-409-2
94108-70-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
227-729-9
5959-89-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-707-2
26446-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
258-855-2
53905-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
258-560-9
53448-53-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-741-1
39999-42-3
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
211-228-7
635-12-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-305-5
82209-88-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
609-895-8
4117-90-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-833-7
3315-27-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-570-0
57717-51-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
611-396-5
56509-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-460-6
77465-46-4
Suspected persistent in the environment
Details
610-788-3
52134-54-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Details
606-894-4
220198-21-0
Suspected respiratory sensitiser
Details
918-836-8
13427-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-097-0
70277-60-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
615-102-6
7030-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
611-252-1
55303-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-341-9
76482-78-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-265-6
75790-89-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-841-3
59487-20-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-942-1
934048-70-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
618-940-0
934009-65-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
607-594-6
25180-31-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-672-6
71872-78-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
602-870-2
12270-76-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
607-584-1
25180-10-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-818-4
86226-52-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-912-9
413568-01-1
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-317-2
114615-97-3
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
605-877-9
179992-41-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
301-408-4
94021-16-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-392-9
6388-25-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-624-3
3924-58-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-463-4
6409-85-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-368-6
76684-33-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
608-085-1
27327-48-6
Suspected persistent in the environment
Details
220-726-3
2879-20-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-286-9
17253-11-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
244-718-4
22013-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-775-6
493-09-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
609-276-2
3663-80-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-921-9
3663-82-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-840-3
107617-98-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-229-5
16081-45-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-320-9
94107-84-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-936-5
25393-98-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
220-473-9
2778-41-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
216-515-0
1605-18-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
229-589-4
6626-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
266-304-2
66300-61-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
236-512-8
13416-97-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-894-3
28198-04-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
233-124-0
10041-19-7
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
259-927-6
55973-70-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
677-976-5
3491-12-1
Suspected mutagen
Details
244-831-9
22198-42-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-349-7
3073-87-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
236-285-5
13280-61-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-371-8
16264-05-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-605-9
4963-30-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-304-6
1806-34-4
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-215-5
6342-17-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
216-007-9
1471-16-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-892-4
53970-35-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1