Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
302-728-7
94133-66-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
252-895-4
36167-63-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-585-6
534-07-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-767-0
16714-77-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-718-9
1190-22-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-603-4
2198-75-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-531-3
142-28-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-826-5
542-75-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-213-7
2387-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-453-2
60834-67-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-071-3
2049-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-736-6
4043-59-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-098-0
100476-78-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-702-1
84696-94-6
Suspected persistent in the environment
Details
223-344-5
3846-49-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-483-3
24827-78-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-603-4
25078-74-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-561-5
29329-88-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-349-3
84604-67-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-370-8
41450-78-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-120-2
36590-99-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-064-3
32479-73-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-010-7
5217-47-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-811-3
623-76-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-116-8
139215-88-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
604-117-3
139215-89-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
604-038-4
137784-79-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
604-628-1
148151-02-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-405-9
144261-13-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-058-3
138074-23-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-793-8
19064-24-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-167-0
446-35-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-681-9
252852-44-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-122-9
2265-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-867-0
2265-94-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
206-746-5
372-18-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-216-6
453-13-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
201-565-8
84-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-840-8
6780-38-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
222-083-4
3339-73-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-195-4
17137-11-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
248-888-0
28181-92-2
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
208-312-0
521-39-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-244-7
83898-35-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-945-7
26724-10-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
285-678-8
85118-25-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-343-5
4792-29-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-879-3
57648-17-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-105-2
3349-63-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-855-0
28128-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-318-7
47465-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-658-5
148870-57-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-318-8
2411-89-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-077-9
2349-58-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-196-2
41054-49-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
228-473-0
6276-48-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-751-9
1192-34-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-728-4
55621-49-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
217-993-3
2033-30-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-049-1
3705-86-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-350-5
27231-36-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-781-3
2898-08-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-528-0
80666-03-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
279-262-5
79784-17-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-981-4
5196-20-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-741-1
1006-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-033-4
73942-87-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-815-2
496-14-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
612-947-2
62147-49-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
208-586-1
534-08-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
210-993-4
627-31-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
237-683-1
13912-56-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
221-027-6
2978-11-2
Suspected mutagen
Details
221-051-7
2986-17-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
223-940-5
4128-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-528-8
584-04-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
225-551-6
4920-84-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-783-4
151-10-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
414-180-7
10218-17-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
210-283-4
611-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-584-1
41906-71-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-350-6
938-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
267-595-9
67892-67-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-543-4
89923-52-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-934-7
71735-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-588-2
534-13-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-769-1
81484-99-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
279-400-4
80118-10-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
268-407-8
68083-58-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-169-6
93981-81-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-561-2
94200-81-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-946-5
32183-13-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-046-0
4629-80-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-490-4
2445-60-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
256-694-2
50663-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-462-8
41613-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-981-2
7391-66-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-107-4
38731-83-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-417-3
2757-85-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-211-7
769-42-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-532-6
93941-82-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-531-0
93941-81-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-438-9
35206-51-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-694-5
85118-39-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-621-7
108-84-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-685-0
18933-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-628-4
84000-72-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
303-869-7
94231-51-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-178-5
58237-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-707-0
591-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-521-1
2453-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-448-8
62184-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-872-1
875-30-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-018-1
1721-94-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-384-6
575-41-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-296-1
105-41-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
239-591-7
15542-96-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-870-8
702-79-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-856-4
874-14-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
230-662-8
7250-87-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-776-8
99-65-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-116-5
606-37-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
633-290-8
75321-20-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
608-674-3
31852-84-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-534-3
16889-18-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-248-9
4740-78-7
Suspected mutagen
Details
604-818-4
15180-69-5
Suspected mutagen
Details
208-005-1
505-22-6
Suspected mutagen
Details
606-466-7
202188-46-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-113-4
88128-57-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-161-0
748789-26-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-117-7
35337-50-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-003-2
62285-88-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
606-465-1
202188-43-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
612-559-3
61856-42-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-209-5
112823-32-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
603-106-0
125971-95-1
Suspected carcinogen
Details
228-329-7
6228-25-7
Suspected mutagen
Details
926-814-4
3258-96-6
Suspected mutagen
Details
606-629-2
20761-68-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
600-086-5
1003-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-846-9
85909-43-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
288-847-4
85909-44-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
249-998-1
30000-20-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
257-647-9
52083-12-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-762-3
91526-17-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-485-6
304881-43-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-172-4
4427-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-758-4
5464-28-8
Suspected mutagen
Details
225-892-0
5137-36-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
605-224-8
1607-37-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-048-6
74094-63-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-128-4
4360-68-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
607-307-4
2403-54-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-220-9
190898-64-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-996-3
873012-43-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
612-143-1
61396-83-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-210-4
96420-72-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
605-074-3
1568-99-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-019-3
155639-75-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-761-8
17578-13-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-488-4
16776-90-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
227-277-2
5754-35-8
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
606-785-1
215054-80-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
280-075-6
82962-18-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
224-502-6
4388-58-3
Suspected mutagen
Details
224-503-1
4388-60-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
601-433-3
116499-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
610-032-2
4248-74-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
606-982-2
22323-80-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
610-831-6
52373-72-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
604-179-1
14028-61-6
Suspected mutagen
Details
604-360-5
14347-78-5
Suspected mutagen
Details
601-280-2
113770-65-3
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
612-146-8
61441-65-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-416-9
82966-34-5
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-552-2
3842-72-6
Suspected mutagen
Details
604-183-3
14036-63-6
Suspected mutagen
Details
229-491-1
6573-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-718-8
622-04-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
290-673-9
90210-35-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-112-4
5660-91-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-430-8
4845-49-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-000-0
102-04-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-251-9
1788-31-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-291-7
118-99-0
Suspected carcinogen
Details
226-808-5
5471-63-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-344-9
19816-88-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-101-4
1081-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-946-9
19293-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
227-158-5
5689-74-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
203-003-7
102-07-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-674-5
14631-68-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-821-8
623-95-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-006-7
505-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-684-9
26413-18-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
212-498-9
822-38-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-215-1
930-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-595-7
108-57-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
606-311-3
19438-64-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2