Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
298-069-7
93777-38-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-380-1
76746-95-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-804-3
40132-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-022-5
1073-05-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-809-4
1072-53-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-014-8
422-54-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-023-2
64697-38-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
241-547-7
17576-35-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-720-8
53718-32-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-290-7
3056-93-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-007-9
85005-76-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
254-197-5
38936-33-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-437-6
83949-77-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-858-1
55850-01-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-459-3
65121-73-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-435-5
83949-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
284-142-0
84788-03-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-436-0
83949-76-2
Suspected carcinogen
Details
268-747-7
68134-35-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-585-1
83969-08-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
225-097-9
4657-00-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-327-5
35033-71-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-334-8
72089-18-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-584-6
83969-07-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-197-8
41062-71-9
Suspected carcinogen
Details
272-451-3
68845-14-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
263-630-7
62609-83-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
298-542-8
93805-60-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-530-3
27564-03-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
260-671-2
57303-71-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-749-8
68134-37-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-431-3
83949-71-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-750-3
68134-38-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-428-7
83949-68-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-429-2
83949-69-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-751-3
97403-89-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-232-6
73019-09-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-430-8
83949-70-6
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
282-433-7
84196-23-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-457-5
83950-00-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
277-172-0
72984-92-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-454-9
83949-97-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-455-4
83949-98-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-230-5
73019-04-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-453-3
83949-96-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
253-029-8
36429-14-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-235-1
118-12-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-542-9
72257-53-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-218-0
5718-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-545-9
84681-85-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-569-8
53460-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
298-488-5
93805-07-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
266-269-3
66230-25-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-251-6
7462-24-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
298-776-0
93839-05-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
207-970-6
503-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
232-107-5
7787-20-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-067-6
93777-36-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-690-4
488-97-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-080-1
40785-62-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-501-3
4887-51-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-250-4
518-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-031-2
22485-08-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-571-2
94713-27-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-955-4
32213-88-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-171-1
357426-13-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-233-4
562-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-023-5
36413-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-791-1
84030-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-367-1
5807-14-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-890-3
23787-90-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-941-0
548-04-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-181-6
6424-12-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
212-276-1
776-19-2
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
240-108-7
15968-37-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-657-7
4005-51-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-067-7
26861-87-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-269-0
81921-75-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
613-146-0
63140-62-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
242-504-5
18686-82-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-745-2
72269-92-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-014-1
1072-71-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-333-3
67845-77-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-838-0
13509-52-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
256-513-7
50270-55-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-727-1
71621-70-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
246-528-7
24911-88-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
261-401-6
58713-24-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
262-094-1
60168-84-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
212-302-1
779-90-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-598-6
93942-45-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
234-142-1
10556-98-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
223-789-5
4074-25-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-553-3
24973-59-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-952-4
1460-02-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
234-145-8
10560-39-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
247-418-1
26028-46-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
267-904-7
67952-51-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
617-816-3
862190-13-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
606-398-8
19899-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-257-5
141856-57-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-849-4
5248-39-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-028-1
290-87-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-784-9
25713-60-4
Suspected skin sensitiser
Details
614-061-1
-
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
605-181-5
159266-22-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
233-288-3
10105-42-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
614-963-5
69409-26-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
610-700-3
51580-86-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
614-893-5
69004-03-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-322-8
638-16-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
609-927-0
41450-97-9
Suspected carcinogen
Suspected respiratory sensitiser
Details
610-749-0
51887-10-6
Suspected carcinogen
Suspected respiratory sensitiser
Details
605-959-4
182166-24-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
301-936-5
94087-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-100-6
67797-68-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-601-5
20208-95-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
263-609-2
62572-83-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
239-127-3
15066-38-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-902-3
82124-01-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
284-751-1
84962-53-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-866-5
70776-17-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
601-761-7
121246-28-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
600-792-3
106990-43-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
608-661-2
3169-30-0
Suspected mutagen
Details
267-603-0
67893-00-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
272-455-5
68845-21-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
213-810-6
1017-56-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-432-8
94108-95-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-983-7
504-08-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-093-8
352211-11-1
Suspected toxic for reproduction
Details
608-728-6
3232-26-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-487-3
131475-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-831-7
2547-66-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
252-859-8
36065-30-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
252-372-0
35109-60-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
270-244-2
68413-71-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-021-1
74912-73-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-947-3
626-39-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
235-905-1
13036-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
249-771-7
29680-41-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
206-273-4
319-88-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-510-0
6284-83-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-323-9
17293-03-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-518-1
18708-70-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-808-8
1196-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-608-6
108-70-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-115-1
2631-68-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-017-3
102-25-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-248-8
315-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
206-751-2
372-38-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-378-1
84604-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
267-334-9
67845-78-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-892-9
7358-61-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-417-0
1839-63-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
218-355-7
2131-39-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-734-9
5180-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-752-7
99-35-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-318-3
612-71-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-975-3
28336-57-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-509-1
531-52-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-153-2
66104-54-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-913-4
52434-90-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
224-173-9
4223-14-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-578-1
6299-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-718-8
4035-89-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-858-6
59653-74-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-029-7
291-21-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-340-5
2125-34-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-188-9
18304-79-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-900-6
128-63-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
201-340-4
81-29-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-898-0
4543-33-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-662-1
12236-93-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-373-6
143683-24-3
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
602-403-2
12225-84-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-914-6
153583-96-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
602-401-1
12225-77-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
600-105-7
1005032-25-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
616-587-7
780759-89-9
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-563-0
118739-29-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-040-0
184889-95-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
619-040-0
944482-03-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
616-003-0
73612-28-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-960-4
80156-97-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
604-659-0
148878-18-6
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
252-193-8
34759-29-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-846-9
12217-00-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-699-7
25329-82-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
613-500-4
6420-15-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-540-2
6426-67-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
253-870-0
38303-36-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-354-1
2131-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-258-8
518-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-121-0
17057-91-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-665-0
621-01-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-920-7
1212-29-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-586-3
10248-89-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
244-191-0
21071-28-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
249-520-1
29214-81-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2