Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
305-322-8
94441-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-253-3
636-28-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-510-0
20098-38-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
272-054-5
68671-90-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
230-061-0
6936-40-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-466-2
95-94-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-877-8
392-57-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-319-3
327-54-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-227-1
635-11-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-766-8
5465-13-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-465-7
95-93-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-551-2
10230-61-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
919-938-5
2154-65-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-393-3
245115-82-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-369-4
82643-26-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
269-036-4
68186-31-2
Suspected carcinogen
Details
257-105-1
51281-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-007-3
67989-23-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-346-0
71342-70-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
269-046-9
68186-81-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-038-5
68186-32-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-101-7
68515-60-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
205-967-4
254-87-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-470-4
20028-80-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
606-092-4
18671-94-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-080-4
42890-76-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-728-5
150215-07-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
608-837-9
331780-38-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-838-4
331780-39-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-324-7
1120-99-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-318-0
461-89-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
606-331-2
19503-26-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-776-9
3232-84-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-450-5
4928-87-4
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
237-447-8
13789-27-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-656-6
3179-31-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
230-448-4
7144-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
233-301-2
10109-05-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-433-9
615-54-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
220-228-6
2678-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
215-841-0
1424-79-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-059-5
22532-68-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-548-4
3955-26-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-921-6
400-04-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
925-152-3
7145-82-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
236-573-0
13437-03-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-398-4
2431-54-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
212-892-0
877-44-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-656-2
42096-74-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-281-5
2105-61-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-684-9
367-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-359-8
81-54-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-788-7
494-40-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-219-7
135-77-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-238-9
610-91-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-783-4
2234-75-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
220-564-3
2815-58-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-313-8
2717-42-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-430-1
120-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
606-802-2
215877-64-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-314-4
75797-21-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
207-598-4
483-75-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
221-695-9
3194-55-6
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
279-247-3
79720-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
611-516-6
57369-32-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-184-9
632-77-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-366-6
81-61-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-446-5
66684-57-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-061-7
63270-15-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-379-9
641-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-275-4
19759-80-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
273-407-6
68959-23-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-631-2
486-34-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-401-4
3876-97-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-694-2
20291-75-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-055-6
2620-44-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-777-2
859205-14-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-300-9
4640-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-067-6
5393-64-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
619-209-9
96385-50-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-337-3
371771-01-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-065-2
272451-69-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-060-4
8033-53-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-413-1
103270-94-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-053-6
8031-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-083-1
111381-90-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-780-2
400764-69-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-084-7
111381-91-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
917-856-4
13365-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-390-4
198625-32-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-865-6
219537-88-9
Suspected carcinogen
Details
273-157-8
68951-39-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-737-8
68910-41-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-520-0
68988-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-158-1
71888-89-6
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
271-084-6
68515-42-4
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-083-0
68515-41-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-012-6
68648-92-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-086-7
68515-44-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-093-5
68515-50-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-087-2
68515-45-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
284-032-2
84777-06-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
926-503-3
68439-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
239-101-1
15015-84-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
601-082-6
111381-89-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
270-487-4
68442-70-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
272-013-1
68648-93-1
Suspected carcinogen
Details
608-583-9
3113-93-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-134-5
100837-07-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-099-8
68515-56-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
600-132-4
10083-24-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-361-1
475231-21-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-843-1
52455-32-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-120-9
2634-33-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-971-8
6381-61-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
612-173-5
6155-57-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-325-4
82385-42-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-075-8
111337-53-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
245-388-4
23031-78-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-048-2
34976-54-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-113-2
27605-76-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-489-0
37924-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-538-2
84163-13-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-430-6
4865-84-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-541-1
80762-96-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-412-7
577-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-071-8
68683-32-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-952-7
112-26-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-314-7
782-74-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
209-040-5
553-45-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-713-4
51661-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
633-380-7
54914-85-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
258-565-6
53458-16-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-955-2
5173-27-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-621-7
6630-20-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-156-6
4218-87-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-746-2
2886-33-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-791-6
13483-18-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-291-8
612-12-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-159-4
25641-99-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-771-7
33976-39-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
226-409-6
5395-75-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-742-3
94133-79-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-165-4
6315-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-092-3
433-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
278-678-4
77387-64-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-171-9
4426-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
604-505-2
146091-81-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
605-439-7
166412-78-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
605-528-0
1687-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
611-451-3
57043-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
618-145-9
88335-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-560-6
57567-84-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-697-9
3205-35-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
607-783-3
25712-33-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-579-9
1703-61-3
Suspected skin sensitiser
Details
614-156-8
67885-97-6
Suspected skin sensitiser
Details
601-233-6
113111-32-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
215-866-7
1437-15-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-491-6
1135-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-909-1
18085-02-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
616-301-0
76179-40-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
217-156-2
1758-68-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-356-9
67846-10-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-253-4
93-52-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
237-330-1
13749-38-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
206-543-1
354-04-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-904-7
75-81-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
200-905-2
75-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
227-324-7
5789-30-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-120-7
32595-09-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-040-7
2983-26-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-621-5
358-97-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-835-7
594-34-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
613-415-2
640-21-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
212-564-7
827-08-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-114-7
139215-43-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-183-1
18300-04-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-021-1
64695-78-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-036-8
3322-93-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-131-1
2369-37-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-507-3
583-53-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-581-4
533-98-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
226-449-4
5401-62-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
616-222-1
75415-78-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-249-0
24442-57-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
208-747-6
540-49-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
613-031-5
624-20-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
221-782-1
3234-49-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
201-139-1
78-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
247-647-7
26391-16-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-136-7
630-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
204-711-9
124-73-2
Suspected persistent in the environment
Details
203-976-8
112-48-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-549-4
354-23-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-714-2
1649-08-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-070-3
431-06-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-956-5
598-88-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-014-6
874288-98-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-065-6
430-58-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1