Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
209-856-1
594-89-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
216-600-2
1623-05-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-779-5
374-98-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-080-3
138495-42-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
616-243-6
756-13-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
206-568-8
354-69-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
255-055-5
40723-80-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-411-0
2145-68-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-813-6
10372-98-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-703-2
1644-11-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
261-399-7
58705-93-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-076-6
431-63-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-384-8
85720-78-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
262-604-2
61097-96-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
250-130-9
30320-27-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-130-4
630-16-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
200-934-0
76-11-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-545-2
354-11-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
211-135-1
630-20-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
212-381-2
812-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
643-089-7
28523-86-6
Suspected toxic for reproduction
Details
603-501-8
13171-18-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-155-4
1515-14-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-705-3
1645-75-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
614-909-0
690-39-1
Suspected persistent in the environment
Details
211-644-9
677-71-4
Suspected persistent in the environment
Details
609-856-5
406-58-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-280-1
460-73-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-436-1
1584-03-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-045-6
7422-52-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-881-3
17955-88-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
273-896-6
69155-42-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-403-2
62103-09-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
241-075-1
16995-35-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-274-5
13275-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
213-981-7
1070-78-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
218-868-6
2268-46-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
211-732-7
692-50-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-749-1
372-25-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
216-191-0
1522-22-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-392-9
54912-87-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-931-4
76-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-927-0
6001-64-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
620-529-6
918-00-3
Suspected mutagen
Details
212-063-3
758-42-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
246-808-9
25308-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
236-280-8
13279-85-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
200-924-6
76-00-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
609-196-8
359-41-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-651-6
646-97-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-075-3
507-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-281-7
461-17-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
245-211-0
22767-90-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-441-2
33284-45-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-415-8
30984-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-319-6
461-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-718-3
37924-13-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-005-9
421-50-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-924-2
400-54-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-541-0
353-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
207-220-8
453-43-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-698-5
367-57-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-773-2
374-01-6
Suspected persistent in the environment
Details
207-002-2
421-07-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-824-9
71672-89-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-155-1
27955-94-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
206-793-1
375-73-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-270-9
36913-91-4
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
206-191-9
306-92-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-194-5
306-95-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
271-452-6
68555-74-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-465-7
68239-72-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-717-4
55591-23-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-454-7
68555-76-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-584-4
68298-89-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
269-515-8
68259-14-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-800-8
375-92-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-259-9
79780-39-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
303-877-0
94231-58-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-922-1
71726-31-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-021-4
78971-81-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-639-9
73928-40-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-195-0
306-98-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
266-339-3
66396-73-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-753-8
93894-54-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-752-2
93894-53-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-518-2
70259-86-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-754-3
93894-55-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-386-9
335-27-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
282-242-9
84145-18-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-065-3
2994-71-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
240-766-5
16714-68-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
252-258-0
34867-74-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
601-494-6
117720-83-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-191-5
79-27-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
206-546-8
354-14-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
206-409-2
336-50-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
201-197-8
79-34-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-679-8
1185-09-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
212-054-4
757-17-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-039-4
425-88-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-172-6
66137-74-4
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-369-5
29514-94-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
240-249-4
16090-14-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-879-4
29819-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-996-3
1550-50-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-628-3
359-35-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-858-6
406-78-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-433-4
16627-68-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-937-9
4127-47-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
207-356-8
464-72-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-536-5
382-34-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-416-1
4834-28-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
239-360-0
15323-35-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-492-7
1600-37-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-659-8
64080-43-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
610-371-6
476332-63-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-979-8
34380-66-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-335-4
195379-87-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-455-5
21581-82-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
253-155-3
36678-45-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-681-0
685-63-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
211-899-6
707-55-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
269-842-6
68334-67-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-107-7
5659-44-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-064-1
921-09-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-379-7
18495-30-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-920-8
10436-39-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-259-6
34867-83-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
222-946-5
3675-68-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
201-138-6
78-74-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
238-643-6
14602-62-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-804-8
697-17-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
207-075-0
431-52-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-951-8
598-77-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-936-1
76-13-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
225-394-3
4819-77-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-066-1
430-66-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
246-175-9
24332-20-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-429-8
41532-84-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-400-2
7094-26-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
224-614-5
4428-13-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-717-5
690-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
260-644-5
57244-53-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-149-4
116-66-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
201-316-3
81-03-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-717-1
53718-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-718-7
53718-29-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-172-3
632-21-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
254-335-4
39185-82-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
204-533-1
122-31-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-635-1
360-52-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
244-354-6
21379-91-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-037-2
102-52-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
200-265-4
56-33-7
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-564-4
65152-04-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-526-4
73526-35-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
299-520-0
93892-37-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
299-521-6
93892-38-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-312-0
73183-80-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-577-8
14542-93-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
241-710-2
17701-76-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-726-3
59382-51-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
256-820-6
50876-33-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-424-9
56899-56-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-715-0
53718-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-932-2
42769-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-703-1
14656-06-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
236-281-3
13279-87-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-903-8
2567-14-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
259-083-9
54305-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-084-4
54305-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-536-7
39595-61-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-113-6
3351-67-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-467-4
3910-35-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
298-113-5
93777-78-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
221-347-6
3073-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-110-1
56323-20-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-914-7
1450-63-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-276-1
66250-03-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-295-1
70057-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-484-4
72214-23-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-311-0
96846-75-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-310-5
96846-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-307-9
96846-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-308-4
96846-73-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-062-4
54286-89-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-231-1
41123-59-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-233-7
36837-80-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
299-489-3
93892-09-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-786-3
71662-21-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-709-3
71617-17-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-921-1
74549-17-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-360-7
85712-02-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
277-953-6
74663-98-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-512-6
963-07-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-043-2
19419-96-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
301-664-7
94023-66-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-631-5
33673-65-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
237-108-4
13623-94-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1