Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
269-021-2
68171-30-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
262-736-0
61365-93-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
287-201-9
85422-99-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-772-4
10353-86-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
300-081-5
93919-95-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-739-8
97403-77-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
299-967-1
93918-86-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-804-6
68140-52-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-037-0
94088-37-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-849-5
94134-79-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-223-2
79665-35-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-588-0
17612-57-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-812-8
1965-81-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
250-961-7
32220-82-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
204-937-8
129-22-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-159-6
85030-34-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-158-0
85030-33-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
237-575-4
13845-92-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-516-1
55187-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-254-8
24447-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-019-8
72927-71-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-342-0
6483-64-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-129-1
66085-68-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-785-3
4072-67-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-239-7
64794-67-8
Suspected respiratory sensitiser
Details
301-224-4
93982-35-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-226-5
93982-37-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-687-3
65294-20-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-499-3
71463-62-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-889-2
20572-37-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-753-5
6706-75-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
260-352-8
56709-05-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-568-2
53460-09-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-566-3
68123-49-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-255-3
24447-84-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-523-4
1606-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-527-6
1606-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
308-865-9
98690-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
308-864-3
98690-31-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
253-692-3
37853-59-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-680-7
61262-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-430-6
68555-54-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-839-3
13002-09-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-129-7
5669-09-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-499-8
93941-00-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-838-8
13002-08-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-804-0
871-22-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
296-418-8
92687-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-371-2
63618-49-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
308-861-7
98690-28-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
308-860-1
98690-27-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
269-720-2
68310-61-2
Suspected skin sensitiser
Details
283-848-6
84753-02-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
243-422-2
19900-85-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-496-4
141-72-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-960-8
68391-52-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
303-518-8
94200-41-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
269-366-9
68227-54-3
Suspected persistent in the environment
Details
307-116-3
97552-63-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-973-5
29953-09-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-597-2
41945-72-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-130-0
85187-40-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-535-5
58978-10-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-704-8
52176-20-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
224-669-5
4442-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-326-8
41344-25-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-475-7
68975-76-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
237-644-9
13879-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-308-2
47310-94-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
221-909-0
3278-22-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-174-7
66138-93-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
285-280-4
85050-09-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-413-4
3088-18-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-174-0
56428-00-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
297-927-8
93776-02-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
297-925-7
93776-00-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
278-303-4
75762-43-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-681-2
61262-54-2
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-840-9
13002-13-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-254-8
2094-98-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
255-131-8
40888-97-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-290-1
56623-33-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-011-6
57908-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-170-8
95756-62-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-231-9
96624-43-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-070-6
604-53-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-014-0
602-09-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-574-3
481-91-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-461-7
167021-49-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-013-7
62351-48-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-836-5
178820-38-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-728-5
85600-56-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
603-808-7
134316-79-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
617-989-5
87260-24-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-648-1
1336-36-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected bioaccumulative
Details
608-667-5
31752-99-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
298-413-6
93804-37-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
-
7411-47-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
236-014-0
13096-46-3
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Details
206-097-8
300-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-112-8
301-15-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-158-5
1102-19-8
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
224-115-2
4203-77-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
295-115-8
91795-60-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-296-9
94-03-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-141-7
4685-14-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
254-846-2
40221-44-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-306-2
2407-94-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
253-691-8
37847-87-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-900-8
42589-21-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-633-0
61167-43-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-133-2
71029-16-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-042-4
67990-20-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-099-8
19479-83-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-680-5
35689-81-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-187-5
34751-43-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-915-8
128-88-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-087-1
34560-30-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-405-7
82-22-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-659-3
37769-31-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-105-7
85409-37-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-368-1
83929-74-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-279-9
1544-19-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
246-850-8
25327-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-160-5
3754-60-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-297-5
25853-47-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-581-4
63963-55-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
214-145-4
1096-84-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-988-3
68922-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
264-583-5
63963-56-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
240-530-1
16473-66-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
259-818-3
55780-25-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
220-754-6
2888-15-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-991-6
733-07-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-373-4
84604-89-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-375-5
84604-90-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-722-0
84697-12-1
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
261-702-2
59333-65-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-833-5
2915-44-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
202-973-9
101-76-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
227-153-8
5685-47-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-572-6
84-90-2
Suspected persistent in the environment
Details
278-826-8
78082-46-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-146-9
63441-08-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
231-742-5
7717-73-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-358-6
330-93-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-075-9
4645-15-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
274-141-3
69834-18-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
274-142-9
69834-19-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-620-1
68900-67-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-608-2
65193-89-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-396-9
29060-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-267-7
13269-86-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
231-879-0
7774-68-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-045-2
628-55-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-585-0
94113-51-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-669-1
53622-12-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-048-6
3705-62-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-791-6
74262-24-1
Suspected skin sensitiser
Details
219-533-7
2456-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-895-4
4542-57-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-100-0
629-64-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-015-2
51148-16-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
288-708-8
85866-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-710-9
85866-08-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-624-3
21875-81-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-821-4
110-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
256-117-4
43146-97-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
221-360-7
3077-13-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-775-5
7726-23-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-513-5
2168-96-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-886-4
25355-20-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
217-861-5
1986-89-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
224-227-1
4253-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-118-1
36587-93-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
241-166-6
17096-15-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-183-4
6160-65-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
229-750-9
6704-15-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
212-508-1
822-93-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-583-3
205806-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
224-799-2
4499-83-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-867-9
29809-36-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
249-865-8
29809-34-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
265-435-2
65104-63-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-525-1
65150-94-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-800-6
65510-55-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-205-3
307-60-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
250-014-8
30046-31-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-054-0
2043-54-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-802-9
375-97-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-801-1
65510-56-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-053-5
2043-53-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-395-8
335-65-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-393-7
335-58-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
218-051-4
2043-52-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-586-6
355-43-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
253-994-5
38550-34-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-350-0
638-79-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
216-862-8
1682-31-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
218-055-6
2043-55-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2