Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
208-922-7
547-44-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-859-4
127-71-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-865-7
127-77-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-937-3
3286-46-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-497-2
350-12-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-528-6
41744-40-5
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
269-878-2
68373-14-8
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
251-808-7
34042-85-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-411-3
12002-22-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-706-7
26446-38-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
256-002-9
42922-74-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-772-1
126-14-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-340-0
27216-47-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-873-3
25339-99-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
261-088-6
58064-47-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-345-5
25915-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
250-828-3
31835-06-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
250-111-5
30279-49-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-141-0
116-43-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-838-0
543-20-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-970-9
4146-43-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
220-789-7
2899-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-818-1
34071-95-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-229-7
3392-05-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-341-9
3845-64-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-551-1
68123-33-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-655-1
81012-92-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-594-4
53512-20-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-739-9
110-14-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-331-7
638-32-4
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-947-8
2580-71-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
211-333-8
638-37-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
206-155-2
304-55-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-010-9
505-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-480-4
121-55-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
234-065-3
10521-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
223-833-3
4091-26-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-587-6
57137-09-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
500-008-9
9003-53-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
254-180-2
38890-40-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
202-326-0
94-35-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-436-6
82-71-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-098-9
509-42-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
215-826-9
1421-86-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-319-7
57-24-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
246-064-5
24180-58-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
269-439-5
68239-26-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
269-710-8
68310-42-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
200-627-1
66-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
234-239-9
11005-63-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
624-370-3
8001-50-1
Suspected carcinogen
Details
242-646-8
18883-66-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
258-911-6
54003-27-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-286-0
3810-74-0
Suspected mutagen
Details
228-182-9
6160-32-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-887-7
128-45-0
Suspected carcinogen
Details
200-355-3
57-92-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
A colorless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odors and that boils in a range of approximately 148.8°C to 204.4°C (300°F to 400°F).
232-489-3
8052-41-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
256-480-9
49763-96-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-676-7
52125-65-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
264-153-7
63449-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-530-9
659-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-838-4
100-31-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-548-8
6292-62-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-621-3
588-59-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-328-8
3839-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-247-8
3784-99-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-519-5
122-06-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-087-2
19466-47-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-300-5
521-04-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-082-7
4651-48-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-482-7
83-48-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-019-6
915-05-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-480-6
83-46-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-587-4
72324-18-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-345-3
638-65-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
223-946-8
4130-54-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-318-6
638-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-354-3
1323-39-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-777-7
12694-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-712-5
29593-61-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
215-624-0
1335-20-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-290-5
637-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-346-9
638-66-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-556-3
9045-28-7
Suspected toxic for reproduction
Details
618-562-6
9047-50-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
233-894-8
10418-03-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-083-9
85409-17-2
Suspected bioaccumulative
Details
601-505-4
118134-30-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-660-1
17676-33-4
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-770-1
74220-07-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-133-6
52-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-196-5
283594-90-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-820-6
33014-42-5
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-880-7
72994-16-2
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
609-245-3
36431-22-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-263-0
89331-94-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
605-974-6
18265-55-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-025-7
3474-67-7
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-634-5
31544-98-6
Suspected toxic for reproduction
Details
614-737-6
6883-94-9
Suspected toxic for reproduction
Details
601-474-7
117342-26-4
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
603-036-0
125-14-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
607-209-1
2320-38-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-264-2
6358-99-2
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-887-2
71720-39-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-207-8
190330-15-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-448-6
14458-75-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-780-3
72559-06-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-221-0
1130-20-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-134-3
32638-88-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-259-7
455264-97-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-320-9
114747-44-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
601-321-4
114747-45-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-679-2
67392-87-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-873-3
182-55-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
209-880-2
596-24-7
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-629-6
144-45-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-024-0
749-02-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
620-407-2
131929-63-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-162-1
131929-60-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
246-298-8
24527-27-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
247-385-3
25978-54-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
245-578-7
23312-56-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-554-3
21736-83-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-911-3
1695-77-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
206-078-4
299-39-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-988-8
90-39-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-280-2
68122-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-222-9
61792-47-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
282-710-2
84309-53-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-841-6
93963-95-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
302-698-5
94131-37-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-141-3
54392-27-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
301-037-8
93980-59-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-750-1
93894-51-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
301-776-6
94043-07-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-958-8
61752-68-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-839-5
93963-93-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
260-306-7
56645-05-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-834-6
63059-79-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-098-3
60177-36-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-298-6
76169-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
307-398-8
97635-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-421-9
9005-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-600-3
62568-11-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
300-842-1
93963-96-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
282-711-8
84309-54-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-106-8
71872-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-837-4
93963-92-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-569-4
9050-57-1
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
301-035-7
93980-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
300-840-0
93963-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-107-3
71872-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-775-2
50809-53-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
308-166-9
97889-88-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-084-8
36521-89-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
269-410-7
68238-87-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-722-4
71617-69-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
249-302-6
28905-44-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
301-036-2
93980-58-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-448-0
29116-98-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
299-742-8
93894-44-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
299-743-3
93894-45-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
300-843-7
93963-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
235-671-0
12441-09-7
Suspected skin sensitiser
Details
254-186-5
38916-34-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
270-988-8
68512-78-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of cycloparaffinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C7 and boiling in the range of approximately 73°C to 85°C (163°F to 185°F).
295-529-9
92062-15-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 175°C to 220°C (347°F to 428°F).
309-884-5
101316-82-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 180°C to 240°C (356°F to 464°F).
309-882-4
101316-81-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
287-498-5
85536-17-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
287-500-4
85536-19-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
205-116-7
133-65-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-774-2
126-17-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-309-5
80-78-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-478-1
474-08-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-973-0
5189-62-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-081-6
743423-33-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
608-818-5
32997-86-7
Suspected mutagen
Details
692-557-7
164579-32-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-511-4
58946-33-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
257-242-7
51498-24-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
270-584-1
68444-12-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-556-3
37589-10-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
243-023-3
19395-79-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-898-5
32014-22-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-406-6
60758-21-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
256-537-8
50316-92-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-635-4
72391-24-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
274-472-3
70236-38-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-655-3
62625-30-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-169-7
34722-90-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-653-2
62625-28-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-657-4
62625-32-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-304-0
68540-43-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-009-9
36389-86-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-961-8
1069-66-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-064-7
6106-41-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-583-2
27636-75-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2