Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
616-074-8
7429-40-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-072-7
74288-40-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-071-1
74285-68-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-069-0
7423-55-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-063-8
74223-64-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-062-2
7421-84-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-061-7
742-01-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
616-060-1
74199-16-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-058-0
74163-81-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-055-4
7415-31-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
616-052-8
74149-72-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-051-2
741240-19-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-049-1
74103-06-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-048-6
74094-63-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-046-5
74090-51-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-044-4
74073-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-042-3
74047-60-2
Suspected carcinogen
Details
616-040-2
74016-91-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-039-7
73978-41-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
616-038-1
7397-46-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
616-035-5
73963-37-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
616-033-4
73942-87-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-032-9
739312-52-8
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
616-031-3
7391-62-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-029-2
7389-97-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
616-028-7
73896-36-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-026-6
73874-95-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
616-025-0
738600-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
616-024-5
738599-68-3
Suspected carcinogen
Details
616-022-4
7383-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
616-021-9
73821-97-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-019-8
7378-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-018-2
7377-98-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-016-1
73757-27-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-014-0
73749-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
616-013-5
73733-69-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-011-4
73733-27-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-010-9
73724-72-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
616-009-3
736925-27-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
616-008-8
736884-52-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
616-003-0
73612-28-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-999-4
73597-26-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-998-9
73592-78-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-997-3
73590-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-996-8
73590-58-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-994-7
7357-70-2
Suspected carcinogen
Details
615-993-1
73576-33-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-992-6
73576-32-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-991-0
73573-87-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-984-2
73547-70-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
615-979-5
73463-39-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-977-4
7340-90-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-976-9
7340-22-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-973-2
733811-07-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-970-6
7336-15-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-965-9
7332-39-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-964-3
73309-48-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-949-1
73286-70-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-948-6
73285-50-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-944-4
73259-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-943-9
73258-87-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-942-3
73255-65-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-941-8
73255-62-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-936-0
73242-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-935-5
7324-11-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-933-4
7323-63-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-930-8
732189-03-6
Suspected toxic for reproduction
Details
615-929-2
73204-07-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-928-7
73204-06-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-926-6
731851-41-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-924-5
73179-36-9
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
615-922-4
73161-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-914-0
73138-27-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-913-5
73127-86-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-910-9
73113-52-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-909-3
73112-89-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-908-8
73101-64-1
Suspected mutagen
Details
615-906-7
73096-42-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-902-5
7305-71-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-893-8
73045-45-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-892-2
73038-25-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-889-6
73019-15-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-887-5
73019-07-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-882-8
73011-78-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-880-7
72994-16-2
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-873-9
72963-72-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-872-3
729597-47-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-871-8
72956-09-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-870-2
72928-10-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-869-7
72919-79-0
Suspected carcinogen
Details
615-867-6
7289-51-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-866-0
72881-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-854-5
72845-33-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-850-3
72830-09-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
615-849-8
72830-08-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
615-847-7
72828-68-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-840-9
72828-03-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
615-818-9
72827-75-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-803-7
728040-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-800-0
72749-77-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-798-1
72748-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-797-6
72741-87-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-796-0
72738-47-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-795-5
7273-59-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-792-9
72725-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-791-3
72725-98-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-787-1
72684-95-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-781-9
726-05-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-780-3
72559-06-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-779-8
72541-03-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-775-6
7250-52-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-764-6
724731-93-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
615-760-4
72449-41-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-758-3
72432-10-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-757-8
72390-60-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-755-7
7237-45-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-753-6
723284-79-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-751-5
72300-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-747-3
7228-38-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-745-2
72269-92-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-741-0
72245-57-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-740-5
72245-55-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-733-7
72214-01-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-731-6
7220-79-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
615-729-5
72201-44-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-726-9
7216-95-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-723-2
72145-00-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
615-721-1
72135-36-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-720-6
721-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-718-5
72121-85-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-715-9
72102-66-0
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-714-3
72102-55-7
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-713-8
72102-49-9
Suspected toxic for reproduction
Details
615-711-7
72089-20-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-710-1
720656-64-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-709-6
72040-63-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-707-5
7202-43-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-705-4
72017-89-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-704-9
72017-86-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-703-3
72008-25-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-701-2
7198-99-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-698-8
71939-50-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-697-2
71936-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-696-7
719285-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-694-6
71916-82-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-692-5
71902-18-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
615-690-4
71902-17-5
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-688-3
71902-15-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-672-6
71872-78-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-670-5
71872-76-9
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
615-664-2
71872-63-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
615-622-3
718-71-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-621-8
71868-10-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-619-7
718596-80-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-617-6
71839-12-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-613-4
71839-01-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-609-2
71838-95-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
615-607-1
71838-87-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-538-7
71820-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-488-6
71807-39-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-486-5
71807-36-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-424-7
7179-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-421-0
71786-69-1
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
615-418-4
717824-30-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
615-391-9
71775-48-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-347-9
7177-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-344-2
71767-67-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-339-5
71751-41-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Details
615-334-8
71731-50-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-330-6
7170-55-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-329-0
71701-28-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-325-9
71690-89-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-324-3
71673-21-7
Suspected toxic for reproduction
Details
615-322-2
71653-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-321-7
71653-41-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-320-1
71643-66-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-314-9
71617-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-312-8
71607-32-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-308-6
71599-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-306-5
71561-11-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-303-9
71550-12-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
615-302-3
7153-86-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-301-8
71526-07-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
615-298-3
7149-75-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-295-7
7147-33-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-292-0
71422-67-8
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
615-291-5
71420-85-4
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
615-289-4
71418-45-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
615-285-2
71377-02-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-281-0
71342-75-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-278-4
71310-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
615-273-7
71283-80-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-272-1
71277-79-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-270-0
71271-28-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-269-5
71255-78-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-260-6
71195-57-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-259-0
71172-75-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-256-4
71143-08-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-254-3
71138-64-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-252-2
71119-22-7
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2