Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
281-315-2
83922-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-738-9
2223-58-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
267-434-2
67860-00-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-543-8
2510-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-569-5
108-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-761-0
1008-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
231-354-6
7499-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-440-0
6268-00-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-362-6
76019-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-422-2
68555-31-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-608-9
93942-55-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-481-8
89229-91-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-236-2
71172-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-237-8
71172-66-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-378-8
466-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-401-2
58-89-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
275-229-4
71172-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-222-7
83898-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-422-5
51787-96-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-122-7
56343-98-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
274-540-2
70289-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-492-7
85099-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-065-3
70964-91-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
239-845-7
15760-18-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-719-7
6336-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-800-4
5984-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-338-2
28958-85-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-506-5
531-35-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-543-6
1883-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-371-2
614-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-617-4
4971-56-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-435-0
68084-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-066-0
102-96-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-287-9
637-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-087-6
71850-04-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
265-931-9
65813-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-231-2
58379-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
227-857-5
6006-81-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-048-6
72928-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-128-7
1504-55-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
207-801-6
495-45-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-971-2
67969-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-798-4
4078-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-489-0
85099-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-039-8
40691-66-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-467-7
83498-24-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-108-1
510-07-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-606-8
93942-53-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-607-3
93942-54-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-407-5
17371-45-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
279-646-2
80997-87-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-030-2
2979-22-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
261-152-3
58176-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-737-9
62819-95-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-419-5
144490-03-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
608-526-8
3080-30-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-086-7
42926-89-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
207-379-3
466-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-393-2
526-55-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-072-1
10522-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
309-245-0
100208-43-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
301-143-4
93981-57-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-990-1
68399-78-0
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
200-721-2
69-96-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-025-1
18138-93-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-282-3
60533-05-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-899-2
85392-40-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-184-1
36747-96-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
273-370-6
68958-51-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-083-5
18642-44-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-935-0
15397-15-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
614-075-8
67525-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-186-5
18968-05-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
210-074-8
604-69-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
236-018-2
13100-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
207-756-2
492-61-5
Suspected skin sensitiser
Details
251-404-0
33204-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
612-938-3
6205-69-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
601-302-0
114162-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
229-896-3
6820-54-8
Suspected toxic for reproduction
Details
280-985-3
83833-12-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-601-8
38954-67-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
245-476-2
23180-57-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
254-170-8
38874-32-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-397-7
82854-37-3
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
612-110-1
61276-17-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-433-2
487-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-445-1
27409-30-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
254-247-6
39012-20-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
282-721-2
84332-92-3
Suspected toxic for reproduction
Details
606-994-8
22352-19-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
298-870-1
93839-96-4
Suspected toxic for reproduction
Details
280-989-5
83833-15-2
Suspected toxic for reproduction
Details
611-686-1
58511-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-691-5
14937-32-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
224-008-0
4163-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
604-065-1
138182-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-634-5
51224-13-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
303-384-0
94166-86-6
Suspected carcinogen
Details
305-036-3
94333-57-0
Suspected toxic for reproduction
Details
308-963-1
99192-54-8
Suspected toxic for reproduction
Details
305-037-9
94333-58-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-038-4
94333-59-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-317-6
936-59-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-757-0
622-86-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-726-2
84697-16-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-131-3
103-64-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
215-948-2
1459-00-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-392-7
526-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-968-3
82461-15-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-093-1
744266-99-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-291-2
113969-07-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
612-859-4
61968-29-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-665-3
850547-54-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-863-0
3334-65-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
609-501-4
379734-02-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-718-1
321912-47-4
Harmonised classification for eye damage
Details
617-664-8
850546-74-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-294-2
193486-83-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-914-8
12217-86-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-663-2
850545-42-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-793-4
122607-66-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
614-389-5
68248-10-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-234-4
71002-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-007-4
62323-09-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-927-6
109682-06-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-167-5
6315-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
605-278-2
16217-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-958-6
87084-79-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-307-8
60577-23-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-513-5
55179-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-727-7
79-75-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-840-0
127-40-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
303-504-1
94200-28-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-441-3
84642-64-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-194-6
768-49-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-571-5
67106-67-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
207-083-4
432-68-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-740-1
7299-86-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-212-9
58336-07-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-771-4
31704-80-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-066-9
70964-95-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-036-3
64740-38-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-846-0
6784-13-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-266-1
28839-13-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-366-6
18479-68-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-762-0
77758-68-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-761-5
77758-65-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-363-4
4802-20-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-846-4
74398-43-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
252-910-4
36207-25-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
304-876-8
94291-52-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-616-0
94201-31-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-333-2
72089-08-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-934-3
1217-08-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-380-9
88122-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
244-284-6
21236-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
223-966-7
4142-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-383-5
88122-31-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-166-9
84540-71-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
303-848-2
94231-32-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-606-2
7217-71-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
266-325-7
66346-04-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-324-1
66345-62-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-497-0
76608-49-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-537-6
55219-65-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-475-3
80456-55-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-115-9
93851-06-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-114-3
93851-05-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
278-498-6
76608-88-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-495-5
959-23-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-327-2
63573-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-419-5
4352-42-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-762-2
71648-33-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-770-1
33974-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-936-5
2294-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-221-1
83898-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-020-7
19395-41-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-719-1
69-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
202-069-4
91-48-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-493-5
1871-76-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
241-861-4
17918-11-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-506-1
7598-80-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-648-7
57248-89-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-964-7
1227-99-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-073-0
50-97-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
259-024-7
54196-77-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
238-221-1
14294-62-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-171-1
1517-63-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
227-860-1
6007-78-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-991-3
74764-66-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
215-990-1
1467-70-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-013-6
84522-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
224-426-3
4354-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
245-362-2
22980-09-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-810-6
5472-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-916-8
101-11-1
Suspected persistent in the environment
Details
218-992-0
2309-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-665-1
42122-41-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
245-630-9
23389-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2