Skip to Content
Skip to Content

Информация за химикали

Търсене на химични вещества

Обърнете внимание, че част от информацията за химикалите може да е собственост на трети лица. За използването на такава информация може да е необходимо предварителното съгласие на лицата, които имат права върху нея. За повече информация направете справка в Правна информация.

 

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

Categories Display


Route: .live1