Намерете партньори за целите на замяната

Изпълнението на проект по замяна може често да изисква многобройни ресурси. Ето защо, ако намерите подходящ партньор по замяната можете да спестите средства и да си гарантирате ефикасно и безпроблемно изпълнение на проекта по замяна. Това може също така да улесни и ускори цялото изпълнение, тъй като ще е налице обединяване на експертен опит и знания, и организациите ще съберат знанията и способностите си.

Платформи по темата

Мрежа „Enterprise Europe“
Мрежата „Enterprise Europe“ е платформа за намиране на евентуални бизнес партньори, с които да си сътрудничите по време на проектите по замяна. Освен, че помага на дружествата да изградят международни партньорства, се предоставят и съвети за разрастването в чужбина, както и съдействие на предприятията да превърнат иновативните си идеи в успешни търговски начинания.

Уеб адрес https://een.ec.europa.eu/
ChemSec Marketplace
ChemSec Marketplace представлява безплатна платформа, хоствана от ChemSec, НПО в Швеция. В нея могат да се свържат търсещите да купят или продадат алтернативи на опасни химикали. Освен това платформата може да действа като мощно средство за сътрудничество между предприятията и за установяване на потенциални партньорства.

Уеб адрес https://marketplace.chemsec.org/