Skip to Content
Skip to Content

консултации

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 18/12/2019
 • Краен срок: 13/03/2020
Вещества: 1
 • Начална дата: 15/01/2020
 • Краен срок: 31/03/2020
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 18/12/2019
 • Краен срок: 18/02/2020
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 25/09/2019
 • Краен срок: 25/03/2020
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 5
 • Начална дата: 17/12/2019
 • Краен срок: 31/01/2020
Предложения за изпитвания: 39
 • Начална дата: 27/01/2020
 • Краен срок: 12/03/2020

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 09/12/2019
 • Краен срок: 07/02/2020

BPR

В момента няма текущи допитвания.

CAD/CMD

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display


Route: .live1