Ценности

Прозрачни

Ние активно включваме нашите регулаторни партньори и заинтересовани страни в дейността ни и сме прозрачни в процеса на вземане на решения. Лесно е да ни разберете и да общувате с нас.

Независими

Ние сме независими от всички външни интереси и безпристрастни в процеса на вземане на решения. Ние се консултираме с членовете на обществото открито преди да вземем много от своите решения.

Заслужаващи доверие

Нашите решения са научно обосновани и последователни. Отчетността и сигурността на конфиденциалната информация са крайъгълните камъни на всички наши действия.

Ефикасни

Ние сме ориентирани към постигане на целите си, ангажирани сме и винаги се стремим да използваме ресурсите разумно. Ние прилагаме високи стандарти за качество и спазваме сроковете.

Ангажирани за благополучието

Ние стимулираме безопасната и устойчива употреба на химикали, за да се подобри качеството на човешкия живот в Европа и за защита и подобряване качеството на околната среда.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)