Мисия

Заедно с нашите партньори ние работим за безопасната употреба на химикалите.

Визия

Да бъдем център на знания за устойчиво управление на химикалите, като прилагаме широк спектър от политики на ЕС и глобални инициативи от полза за гражданите и околната среда.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)