Мисия

 

ECHA е движещата сила между регулаторните органи в прилагането на новаторското законодателство на ЕС в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността.

ECHA помага на фирмите да спазват законодателството, ускорява безопасната употреба на химикалите, предоставя информация за химикалите и работи върху химикалите, пораждащи безпокойство.

Визия

ECHA се стреми да се превърне в световния водещ регулаторен орган за безопасност на химикалите.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)