НПО - платорма на ЕСНА за обсъждания

Ние сме домакини на редовни срещи с нашите акредитирани заинтересовани неправителствени организации, на които се обсъждат актуални въпроси, представляващи интерес за гражданското общество. Всички акредитирани НПО се приканват да допринасят за съдържанието на заседанията и да участват в тях лично или дистанционно.

След като заявлението им е одобрено от ECHA, акредитираните заинтересовани неправителствени организации автоматично получават покани за заседания на платформата.

На тази страница се публикуват документи от заседанията, включително бележки от тях.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)