Семинар за акредитирани заинтересовани страни

Семинарите за акредитирани заинтересовани страни представляват платформи за стратегически обсъждания между нас и заинтересованите страни, които сме акредитирали. В рамките на семинарите те могат да допринесат с информация за нашите работни планове и бъдещи приоритети. Темите на отделните семинари се определят според информацията, която заинтересованите страни ни предоставят и другите приоритетни области, идентифицирани от ЕСНА преди началото на всеки семинар.             
 
Годишният семинар е открит за всички акредитирани заинтересовани страни.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)