Сътрудничество с акредитирани заинтересовани организации

Сътрудничеството с акредитирани заинтересовани страни допринася за ефективен информационен поток от съответната област към Агенцията и обратното. Акредитираните заинтересовани организации подпомагат работата на ECHA чрез различни органи и мрежи.

Заинтересованите страни се приканват да посочат в кои органи и мрежи биха искали да участват. Поради ограничения брой места и за да осигурят балансирано представителство на различните заинтересовани сектори, наблюдателите се избират от списъка на заинтересованите организации. Някои дейности, например работната среща на акредитираните заинтересовани страни и мрежата на лицата за връзка по въпросите на комуникацията, са отворени за всички акредитирани заинтересовани страни.

Акредитираните заинтересовани страни могат да изразят интерес да участват в следните органи и мрежи:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)